Zelfonderzoek

PLAATJENAAM

Heb je jezelf ooit de volgende vragen gesteld:
Wie ben ik?
Waarom ben ik hier?
Wat is de zin van dit alles?
Wat staat me hierna te wachten?
Is het niet bijzonder hoe weinig we ons bezighouden met vragen over onszelf, onze aanwezigheid op deze aarde en de reden hierachter, leven en doodgaan? Zouden vragen over deze onderwerpen niet op een bepaald moment in het leven van ieder weldenkend mens naar boven moeten komen? De doorsnee mens heeft daar kennelijk geen enkele behoefte aan of denkt in ieder geval de antwoorden die zichzelf betreffen al te kennen, want "wie kent mij nu beter dan ikzelf",  maar is dat echt zo?

 

Veel mensen beginnen met zelfonderzoek, omdat het leven even niet mee zit, niet lekker loopt, ze ontevreden of ongelukkig zijn of klem zitten in een bepaalde situatie of patroon.
Dit lijkt ook logisch, want laten we wel wezen, een schone glimmende auto ga je ook niet door de wasstraat halen.

 

Levensvragen

Er zijn echter ook mensen die altijd al een onweerstaanbare drang hebben op zoek naar waarheden en antwoorden op levensvragen.
Voor deze groep biedt dit ook het voordeel dat ze zich hier op den duur beter door gaan voelen, omdat ze meer zicht krijgen op hun karakter, hun gedrag en hun gewoontes met de daar aan ten grondslag liggende patronen.

Het je beter en sterker voelen en het steeds beter leren je eigen stemming te regelen en te besturen kan je veel brengen.

Op deze manier zal je er ooit achter komen wat voor jou werkelijk van belang is.

 

Zelfonderzoek gaat vaak samen met lezen.

Sterker nog, mijn artikelen richten zich op het aanbieden van ideeën, strategieën, inzichten en nodigen uit tot zelfreflexie met als doel, om u de gelegenheid te bieden er morgen nog sterker in te staan dan vandaag.

Echter, lezen is nogal moeilijk.

Wat wij lezen noemen, is over het algemeen niet meer en minder dan het opnemen van woorden, deze vertalen in iets wat we al kennen of waar we al vertrouwd mee zijn en het er vervolgens wel of niet mee eens te zijn.

 

Dat is ook de reden dat veel mensen vaak alleen lezen wat ze willen lezen.

Ze lezen alleen datgene waar ze het mee eens zijn en alles wat nieuw is dreigt aan hun voorbij te gaan.

 

Het gaat zelfs nog verder!

Ons onderbewustzijn is niet neutraal, want we zijn geprogrammeerd.
Dit kan betekenen, dat wanneer mijn woorden niet in jouw straatje passen, mijn woorden je niet prettig overkomen of mijn gezicht, postuur of voorkomen je niet aanstaat, dat je het op voorhand al niet met mij eens bent.

 

Motivatie

De reden dat ik naar dit thema navigeer, heeft alles te maken met het feit, dat mensen om de één of andere reden, zichzelf zo graag belangrijk willen maken door kritiek te uiten of sterker nog, de discussie op te willen zoeken met de term:

 

IK BEN HET NIET MET JE EENS!

Het ergens wel of niet mee eens zijn is namelijk voor hun zo onbelangrijk!

Maar wat veel meer van belang is, is dat je je open stelt voor nieuwe kennis en inzichten door te leren open en neutraal te lezen om vervolgens voor jezelf uit te kunnen maken of datgene wat je leest voor jou WAAR of NIET WAAR is.

 

Neutraal lezen betekent open staan voor nieuwe inzichten en het verbreden van je persoonlijkheid. Het vereist echter volledige openheid en onschuld, zodat de woorden die je vanaf NU leest, een spiegel kunnen vormen om in jezelf te kijken.

Dit lijkt moeilijk, maar is het niet.

Je hoeft je namelijk alleen maar bezig te houden met lezen en alles wat je denkt te weten te vergeten.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen