Werkt het of werkt het niet?

PLAATJENAAM

Mijn allereerste baan in de verkoop was bij een bedrijf in Engelstalige encyclopedieën.
Ik ben met nog 6 andere mensen tegelijkertijd ingestroomd, want voordat we de baan op mochten, kregen we een studieperiode van 2 weken te doorlopen.

Een belangrijk onderdeel van deze studie was het letterlijk en figuurlijk uit het hoofd leren van een verkoopscript van 6 kantjes A4. Onze mentor was een mevrouw van middelbare leeftijd, met wie ik een paar dagen heb meegelopen en die bekend stond als meest succesvolle en stabiele verkoper.Ik heb mezelf altijd afgevraagd wat mijn mentor nu zo onderscheidend maakte, want ze verkocht maandelijks gemiddeld 16 sets, waar wij het als haar collega’s moesten doen met een mager gemiddelde van 4!?


Ik kende het script van voor naar achter uit mijn hoofd, en toch, wanneer ik haar het hele verhaal hoorde doen, begreep ik er maar de helft van, want ze was niet te verstaan…..en toch scoorde ze continue! Zij was overal succesvol onder alle omstandigheden.


Comfortzone

We leven nu in een tijd die vergelijkbaar is met de tijd, toen alle mensen die geloofden, dat de aarde rond was, voor gek verklaard werden. Wie had er nu uiteindelijk gelijk? Juist, de mensen die bereid waren om van de betreden paden af te wijken, mensen die het lef hadden om uit hun comfort zone te stappen.

Vergelijkbaar met toen, doet spiritualiteit steeds meer van zich horen, ook en misschien wel met name in de verkoop.

Voor en tegenstanders voeren soms heftige discussies over het wel of juist niet bestaan van zaken die er voor steeds meer mensen wel zijn, ondanks het feit dat we het bestaan er van vaak niet kunnen zien, horen en voelen, maar de resultaten die het brengt wel kunnen ervaren, of juist in het geheel niet willen ervaren.


Intelligentie

Wanneer we het hebben over intelligentie dan bestaat er voor velen niet meer dan het IQ. Alleen het verstand zou gerelateerd kunnen worden aan het begrip intelligentie.

Onderzoek van al jaren geleden heeft echter aangetoond dat er meerdere vormen zijn van intelligentie, waar we dagelijks mee te maken hebben, maar ons hier vaak in het geheel niet van bewust zijn en er daarom ook niet optimaal mee werken.


Neem bijvoorbeeld je lichaam, 70 triljoen cellen zijn op dit moment, het moment waarop je mijn artikel leest, keihard bezig om je voeding te verteren, aanvallen van ziekteverwekkers af te slaan, elke lichaamsvezel van de juiste hoeveelheid hormonen of andere chemische stoffen te voorzien, zelf lichaamseigen medicatie aan te maken en dit direct op de juiste plaats in het lichaam te bezorgen.

Dit dagelijkse proces verloopt foutloos zonder dat jij en ik ons hier bewust mee bemoeien. Het lichaam regelt uiteindelijk alles zelf. Zelfs artsen en specialisten beginnen steeds meer te onderkennen, dat ze inmiddels vele handelingen en ingrepen kunnen verrichten, maar genezen kunnen ze niet, want dat kan alleen het lichaam zelf! Een briljante machine is het met een briljante eigen intelligentie.


We kennen allemaal het IQ, wat ons het vermogen geeft om na te denken, te analyseren, te relativeren, oplossingen te bedenken en strategieën te ontwikkelen en uit te voeren.


Emotionele intelligentie

Rond het jaar 1980 is het EQ ontdekt. Wetenschappers veronderstelden dat de rechter hersenhelft de plaats was van het IQ, het rationele deel, en de linker hersenhelft plaats bood aan wat we Emotionele intelligentie zijn gaan noemen, het leren handelen vanuit intuïtie, creativiteit, gevoel, emotie, empathie, kortom een intelligentie die een verklaring gaf aan een totaal verschillende manier van denken en handelen.   
 
Spirituele intelligentie

De vierde vorm van intelligentie staat voor SQ, Spirituele intelligentie, een intelligentie die steeds meer zijn intrede doet en ook geaccepteerd begint te worden binnen het bedrijfsleven. Toevoegen van waarde, zingeving en nadenken over zaken die we niet kunnen waarnemen maar die er kennelijk wel zijn, begint door steeds meer commerciële professionals geadopteerd te worden als toegevoegde waarde in hun individuele weg naar succes.


Vier vormen van intelligentie, LQ voor het lichaam, EQ voor het hart, SQ voor de geest en IQ voor het verstand. Wanneer je in staat bent ze te kunnen verbinden, dan is het geheel groter dan de som der delen, wat je uiteindelijk de hoogste vorm van passie, intelligentie en enthousiasme oplevert.

Anno 2008 kom ik nog met regelmaat mensen tegen die zeggen, het met het bovenstaande niet eens te zijn, het zweverig te vinden of het soft te noemen.

Ik weet inmiddels beter, sterker nog, ik weet inmiddels waar mijn mentor haar succes aan ontleende. Zij bezat de macht, alles wat er aan intelligentie in haar zat, te verbinden tot één, met als belangrijkste: VVVP.

Visie             Gericht zijn op dat wat je wilt, dat wat je wenst in plaats van dat wat je vreest.

Voelen          Het goede gevoel, enthousiasme, zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kunnen.

Vertrouwen    Het onvolwaardige vertrouwen, dat wat je doet, je goed doet.

Plezier           Nog nooit is er topprestatie geleverd zonder plezier te hebben in wat je doet.


En voor wat betreft de beleving dat het zweverig zou zijn, Einstein had al de gevleugelde uitspraak: Wij zijn geen mensen met spirituele ervaringen, wij zijn spirituele wezens met menselijke ervaringen.

Kan het jou overigens wat schelen om zweverig succesvol te zijn of nuchter een harde werker voor weinig?

Neem van mij aan dat het er in geen enkele situatie om gaat of je het er mee eens bent of niet, of dat je het wel iets vind of niet, maar dat het veel efficiënter is te leren denken in de volgende terminologie:


Werkt dit voor mij of werkt dit niet voor mij?!

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen