Een goede verkoopleider is onbetaalbaar!!??

PLAATJENAAM

Onder economische druk loopt de opleidingenmarkt kennelijk terug.
Toch tiert tegelijkertijd de markt van de adviseurs, trainers en coaches welig, zeker als het gaat om verkooptrainingen of presentatietrainingen.

Een paradox, die blootlegt waar het in het bedrijfsleven vaak aan mankeert: Goede en inspirerende verkoopleiders/commercieel managers!Een veelheid aan trainingsbureaus varen wel bij eendagstrainingen aan kleine groepen medewerkers

met voor de hand liggende simpele 'inkopthema's' zonder een weldoordachte onderliggende visie of

filosofie.
Tijdens zo'n dag, uiteraard in een net niet prettig zaaltje, komen onderwerpen als presenteren, onderhandelen en overtuigen, 'deal closen' en klantgerichte resultaatgerichtheid aan bod.

 

Een stukje theorie, het invullen van een modelletje die alle deelnemers in een mooi type-diagram

plaatst (lekker grafisch en vergelijkbaar, dus altijd prikkelend: 'wat ben jij / waar val jij onder')

aangevuld met een rollenspelletje.


Succes verzekerd........

zo lijkt het tenminste......zowel voor de trainer als de deelnemers.

Meestal variëren de reacties tussen: 'goed om een spiegel voorgehouden te krijgen, leuk om collega's

eens in een andere setting te zien' en 'niet zozeer iets nieuws geleerd, maar wel weer goed voor de bewustwording, het zet je weer op scherp'.

Kortom, een blij team die de volgende dag weer gewoon gaat doen wat het altijd al deed en de

verkoopleider of commercieel manager wekt met relatief lage kosten en een minimum aan 'verloren tijd' de indruk dat hij zwaar investeert in zijn team.

 

Echter, is hier geen sprake van een verloren kans?
Het lange termijn rendement kan van meet af aan al ingeschat worden als nihil en hoewel zo’n training

qua kosten overzichtelijk lijkt, is iedere besteedde euro die rendementloos blijft er niet één te veel?

Belangrijker nog, besteed je als verkoopleider niet uit waar je primair zelf verantwoordelijk voor bent,

het stimuleren, motiveren en inspireren van je commerciële team?

 

Grijp je kansen

Het grootste enthousiasme van trainingsdeelnemers is altijd terug te voeren op het feit dat het prettig

is om even stil te staan bij het dagelijkse werk en dat je je sterke en zwakke punten leert zien.

Dat je je collega's ook eens in moeilijke situaties meemaakt en dat je vervolgens wat praktische tips

krijgt waar je weer even verder mee kunt.

Zie hier je kans als verkoopleider / manager.

 

Las eens per maand een middag en/of avond in om zelf je team te trainen. Pak per keer een thema of onderwerp en staaf het met een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk.

Laat je medewerkers met elkaar oefenen en op elkaar reageren.

Pas wel op dat zo'n sessie geen vergadering of werkoverleg wordt, hou de aandacht puur op leren en inspireren. De winst: geen onnodige externe kosten, je team voelt zich gestimuleerd, door herhaling

beklijft het effect en je werkt aan jouw rol als inspirerend verkoopleider.

 

Door: Chantal Verweij
Managing director ARA Interactiv