Neem de volle verantwoordelijkheid voor je leven

PLAATJENAAM

Mensen hebben vaak het idee dat ze niet voldoende geld hebben, romantiek, succes of plezier in het leven. Wat we echter moeten begrijpen, is dat alles wat we verlangen, al in onszelf zit.
Het is alleen een kwestie van het gewenste uit jezelf te halen en het te gebruiken om van waar je nu bent…te komen bij waar je wilt zijn.Verantwoordelijkheid nemen

Het is niet alleen een recht om het leven te leiden wat je graag wilt, want de mensen die hun successen hebben gerealiseerd geven nadrukkelijk ook aan dat je het leven wat je wilt naar je toe moet halen.

Dit is niet altijd even eenvoudig, maar een goed begin ligt in het voornemen, om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen denken en handelen en te beginnen met het anders leren kijken naar je dagelijkse gebeurtenissen.

 

Je zou dit kunnen doen door te werken met de volgende formule:

 ---->>> G + R = E

Gebeurtenis  + Reactie = Ervaring

 

Je kunt de ervaringen in je dagelijks leven veranderen door te leren er een ander etiket op te plakken.
Ervaringen zijn altijd persoonsgebonden en stemmingsafhankelijk.
Dit maakt, dat een ervaring niet meer en niet minder is dan een perceptie, een point of view.

 

Voorbeeld:

*  Je kijkt naar buiten en ziet dat het regent (G)

    -   Oh nee Hè…..(R)

    -   Negatieve invloed op jezelf (E)

OF

*  Je kijkt naar buiten en ziet dat het regent (G)

    -    Oh wat lekker voor mijn gazonnetje…..(R)

    -    Positieve beïnvloeding op jezelf en je stemming(E)

 

Dit betekent dat er niets is BUITEN jezelf, die jouw stemming en gevoel kan beïnvloeden, je kunt en doet het altijd zelf.
Daarom, neem voor 100% verantwoordelijkheid voor jezelf, want dat is het allereerste begin op weg naar het leven wat jij graag wilt.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen