Wat te doen als je verkopers niet scoren?

PLAATJENAAM


Veel gekozen oplossingen die vaak niet werken

en andere vaak niet gekozen oplossingen die vaak wel werken.


Leg aan 50 verkoopleiders/salesmanagers de vraag voor of hun verkoopteam de gestelde resultaten halen en velen zullen ontkennend antwoorden.
Welke mogelijkheden heb je als verantwoordelijke om hier verandering in te brengen en wat kun je maar beter laten?
Wat met zekerheid niet werkt:
Geef je verkopers de schuld en verwijt ze dat ze er te weinig aan doen

 

Het alternatief:
Wijs eens naar je verkopers en kijk dan eens kritisch wat er met je hand gebeurd.

Maar één vinger, namelijk je wijsvinger, wijst in de richting van je verkopers en drie vingers, je middelvinger, ringvinger en pink wijzen naar jou!!

Kijk daarom als salesmanager eens kritisch naar jezelf en je eigen gedrag.
Stel jezelf eens de vraag, wat jou aandeel is in dit probleem.

 

Wat heel vaak niet werkt:
Je verkopers de opdracht opleggen dat ze meer moeten bellen.

 

Het alternatief:
Ga gericht investeren in de verkopers van je verkoopteam.

Ga op zoek naar salescoaching en/of trainingen die écht werken en ondersteun deze met gerichte individuele coaching door jezelf.

Richt je daarbij niet alleen op verkooptraining en verkoopvaardigheden, maar met name ook op de ontwikkeling van de persoon. Zelfvertrouwen, houding, visie en zelfmanagement zijn vaak veel belangrijker dan kennis.

 

Wat nooit werkt:
Ga er bovenop zitten, houd ze kort en laat ze iedere minuut van de dag verantwoorden.

 

Het alternatief:
Ga in gesprek met de individuele verkoper en ga brainstormen hoe het beter en anders kan. Waardeer zijn/haar inbreng en geef hem/haar vrijheid en verantwoordelijkheid. Draag het (oprechte) gevoel over dat je veel van hem/haar verlangt, maar altijd achter hem/haar staat.


Wat echt maar tijdelijk werkt:
Investeer in meer en meer producttrainingen

 

Het alternatief:
Investeer in blijvende steeds doorlopende ontwikkeling. Wij hebben allemaal minimaal 20 jaar nodig gehad om tot volwassenheid te komen. Hoe snel verwacht je dat een beginnend verkoper volgroeid kan zijn?

 

Investeer dagelijks in persoonlijk contact en draag alles wat je als salesmanager hebt geleerd over denkstrategieën, gedragsstrategieën en communicatieprocessen gefaseerd over aan je verkopers. Dat is je primaire taak als salesmanager!

 

Het uitwerken van rapportages en cijfermatige overzichten waarmee menig verkoopleider/salesmanager zijn dagen vult, doe dat liever in de tijd die je overhoudt……en niet andersom!!!

 

Wat je nooit moet doen omdat het maar 1 dag werkt:
Stuur je verkopers naar een eendaags seminar.

 

Het gegarandeerd werkende alternatief:
Geef inhoud aan blijvende groei door persoonlijke aandacht en op het individu gerichte coaching. Repeterende lessen leiden uiteindelijk tot gewenste veranderingen.

 

De beste manier om van je sterk getalenteerde verkopers af te komen:
Lever alleen maar kritiek.

 

Het alternatief:
Kijk en benoem en bespreek vanuit je grondhouding altijd eerst wat er goed gaat, wat er nog meer goed gaat, wat waardering verdient en wat nog beter gaat en kijk en bespreek daarna hetgeen nog niet optimaal gaat en beter kan.

 

Als salesmanager moet je werken met de kwaliteit die je hebt….en realiseer je daarom de volgende waarheid:

 

Je omgeving in de vorm van je verkopers,

zijn altijd de spiegel van je eigen functioneren!

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen