Rapporten

   

 Op deze pagina vindt u enkele rapporten met een verscheidendheid aan thema's die 

 door Hans Oelen zijn geschreven.

 

 Naast training en coaching, geeft Palaver via haar eigen uitgeverij haar eigen  boeken en verschillende rapporten uit.  

 

U kunt het rapport van uw keuze snel, veilig, eenvoudig en bovenal gratis downloaden via de link naast de coverpagina van het betreffende rapport.


Veel lees- en toepassingsplezier.

 


Inspirerende wijsheden van alle tijden

Een prachtig en uitbundig samengesteld rapport met een veelheid aan inspirerende levenswijsheden die je kunnen helpen, dagelijks de gewenste kwaliteit van ZIJN en leven te garanderen.

Het zet je aan het denken en het richt je dagelijkse denken, ter verdieping van je bewustzijn, om elke dag meer en meer te zijn wie en wat je wilt zijn.

Een feest om te lezen en een feest om het je eigen te maken.

Download dit rapport...Schrijf en vertel je eigen levensverhaal

Het verhaal wat je jezelf vertelt, over jezelf en over de wereld waar je in leeft, zal automatisch jouw hele leven om je heen vormgeven. Jouw patronen, overgenomen van anderen, maar ook patronen die je zelf hebt gesmeed, zijn allemaal geweven vanuit de verhalen die jij jezelf, telkens weer vertelt. Leer in te zien, dat waar je je nu maatschappelijk bevindt, louter en alleen komt door- en vanwege de verhalen die je jezelf alsmaar weer verteld.

Download dit rapport...


Waar het in de kern om gaat


Wil jij je zekerder voelen, meer geliefd, krachtiger, onafhankelijker, vrijer, vrediger, rustiger, kalmer, meer blij jou te zijn, gelukkiger met het leven in het algemeen, mooier en/of aantrekkelijker, levendiger…etc.
Misschien wil je het gevoel dat je meer plezier hebt en enthousiast bent over het leven en wat er komen gaat. Je zou je misschien wel blij willen voelen, meer plezier willen ervaren en geïnspireerd, vriendelijker, moediger, van betekenis willen zijn. De plek waar ze samenkomen.

Download dit rapport...


Maak je geen zorgen... 


Je zorgen maken, staat gelijk aan:
de verkeerde kant op fantaseren!

Maak jij je weleens zorgen?

Veel mensen zijn geneigd om dit als een futiliteit te zien, iets waar iedereen weleens mee te maken heeft en wat even vervelend is, net zoals een verkoudheid. Het is vervelend als het er is, maar verder stelt het voor velen niet zoveel voor. Het kan volgens velen in ieder geval geen kwaad...??


Download dit rapport...

 

De gelukkige wereld...

Er is iets dat je weet over mij, iets heel persoonlijks en er is iets wat ik weet over jou en al de andere mensen die deze aarde bewonen, iets wat met stellige zeker-heid centraal staat in jouw aandacht. Er is iets dat we weten van iedereen die wij ontmoeten in de wereld, op de straat… en dat is, dat wij allemaal gelukkig willen zijn. Hierin zijn we allemaal gelijk. Hoe wij ons dat eigen geluk ook maar voorstellen, verschilt van elkaar, maar ik ervaar het al als een prachtig weten, dat we allemaal iets gemeen hebben; de wil om gelukkig te zijn. 

Download dit rapport...
De 3 fundamenten van het driedimensionaal denken.

Hoezeer wij ook maar lijken te leven in een materiële wereld, leven we feitelijk 

in een wereld van illusie, die zich vult door middel van verbeelding.

De buitenste, externe fysieke gebeurtenissen van het leven zijn niet meer 

en minder dan zintuiglijk waarneembare resultaten van vorige en meestal 

alweer vergeten staten van bewustzijn; noem dit het somtotaal van alles wat 

we geloven, goedkeuren en/of afkeuren, als zijnde onze waarheid.


Download dit rapport...De twee werelden waarin we leven.

Als mens heb je net als alle andere 7,6 miljard medebewoners op deze aardbol de gewoonte om de buitenwereld te zien als de werkelijkheid en als de plek waar alles gebeurd. Alles wat je zintuiglijk waarneemt, dus proeft, ziet, hoort, tast en ruikt, wordt ervaren als feitelijke waarheid… en die waarheid wordt ervaren als de enige werkelijkheid! Daarnaast wordt echter ook nog een andere waarheid uitgedragen, namelijk dat alles wat niet op zintuiglijke wijze wordt waargenomen, niet bestaat... maar is dat zo? 


Download dit rapport...


Transformationeel ondernemen


Wanneer je het bereiken van wat je wilt inspannend maakt, dan is dat per definitie tegengesteld aan dat wat je graag wilt.
Weet je waarom dit is?
Als je met inspanning handelt om iets te realiseren, dan betekent dit dat je handelt vanuit de overtuiging, dat je het nog niet hebt;
en als je handelt vanuit het geloof van 'het niet hebben', maakt het niet uit hoeveel moeite je er in steekt. 

Download dit rapport...Levenskunde voor gevorderden. 


Wij ervaren onszelf met onze gedachten en onze gevoelens als wezens die zijn gescheiden van alle andere mensen en al wat er nog meer is, als een optische illusie van ons bewustzijn. Een illusie als een gevangenis, die ons beperkt tot ons persoonlijke belang en de liefde voor enkel een paar mensen in onze directe onmiddellijke nabijheid. Uit deze gevangenis dienen we ons te bevrijden opdat we in ons medegevoel alle levende wezens én de hele natuur in volle schoonheid, in kunnen sluiten.


Download dit rapport...

 

Het Universele principe van de minste weerstand. 


Hoezeer
je ook maar lijkt te leven in een materiële wereld, is niets minder waar dan dat, want je leeft eigenlijk in een imaginaire wereld; de wereld van verbeelding. De buitenste, externe fysieke gebeur-tenissen van je leven zijn als het ware het fruit van de vergeten bloesemtijd, het zijn de resultaten van de vorige en meestal alweer vergeten staten van je bewustzijn.


Download dit rapport...