Privacy verklaring

    van Palaver-Trainingen
    24 mei 2018,


Wat fijn dat je mijn website www.Palaver-trainingen.nl bezoekt.

Ik nodig je hierbij uit om breeduit te grasduinen door de veelheid aan informatie en inspiratie die deze website je wil bieden. Naast het je kunnen aanmelden voor de Palaver-blog geeft deze webpagina je de mogelijkheid voor het aanvragen van gerichte informatie en/of het aanvragen van een kennismaingsgesprek.

Realiseer je echter, dat wat je ook maar doet, je online altijd sporen in de vorm van persoonlijke gegevens achterlaat.

Als professionele onderneming ben ik en voel ik me verplicht om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

Met welk doel worden je gegevens verzameld, wat gebeurt er mee en hoe worden ze door mij bewaard, beheerd en beveiligd?

De antwoorden op deze vragen heb ik verwoord in deze Privacyverklaring. Ik heb de verklaring opgesteld vanuit de intentie, dat het prettig leesbaar, beknopt, begrijpelijk, open, volledig en gemakkelijk toegankelijk dient te zijn; waarden die mij als mens en professional na aan het hart liggen en die ik ook wil uitstralen met mijn website.

Palaver-trainingen belichaamt naadloos de wetgeving op het gebied van de privacy. Ik ga met jouw persoonsgegevens om, gewoon zoals jij het onuitgesproken verwacht en zoals het hoort. Precies zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden.


Palaver-trainingen verzamelt en beheert relevante persoonsgegevens van jou die nodig zijn voor het adequaat en kwalitatief hoogwaardig uitdragen en uitvoeren van dàt waar Palaver-trainingen en ik voor staan, namelijk onderscheidend trainen en coachen, én het delen van informatie en inspiratie. De persoonlijke en daarmee gevoelige informatie die ik van jou beheer, hou ik zorgvuldig afgeschermd voor derden.

Met zorg en aandacht worden jouw gegevens nauwkeurig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.


Als jij je aanmeldt om de Palaver-blog te ontvangen, gebruik ik alleen de voor dat doel relevante gegevens:

-      Naam

-      Achternaam

-      E-mailadres.


Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de website, gebruik ik je e-mailadres of je telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er bij vermeldt, waaronder het adres waar we elkaar ontmoeten voor de kennismaking, blijft strikt bewaard in de mailbox van Palaver-trainingen.


Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat jij de website bezoekt, telefonisch contact legt of per mail contact zoekt en/of gebruik maakt van de diensten van mij, worden de volgende persoonsgegevens van jou verzameld:

-      Voor - en achternaam

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Functie

-      IP adres (het adres vanaf waar mijn website is bezocht)

-      Gegevens over je surfgedrag en activiteiten op mijn website.


Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact met jou te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken.

Alle informatie die we per mail en tijdens persoonlijk contact met elkaar delen, sla ik zorgvuldig op in een voor jou unieke aangemaakte directory.

Je voor- en achternaam en e-mailadres worden tevens vastgelegd om de Palaver-blog te versturen die je automatisch van mij ontvangt wanneer jij je als cliënt voor coaching aanmeldt en inschrijft.


Wat er met nadruk niet gedaan wordt met jouw gegevens

Met nadruk worden jouw gegevens niet gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren, met als doel om de strategische werking en invloed van de website te verbeteren. Nogmaals, de website is niet meer en minder dan het etalagegedeelte van Palaver.

Je gegevens worden niet gedeeld en ook niet verkocht aan anderen.

Ze worden niet gebruikt voor marketingendoelen, bezoekersprofielen samen te stellen.


Worden je gegevens met derden gedeeld?

Nee, behalve als dat noodzakelijk is voor de redelijke bedrijfsvoering en/of verplicht is vanuit die overweging:

* bank, vanwege verwerking van betalingen

* administratiebureau, vanwege de boekhoudkundige verwerking

* nieuwsbriefsoftware, voor de digitale Palaver-blog


Palaver-blog

Onderaan iedere Palaver-blog vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.


Wat gebeurt er nu terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Ook wordt automatisch jouw IP-adres geregistreerd, zonder dat ik daar invloed op heb.

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op, dat sommige websites minder goed functioneren als je cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn bij mij in veilige handen. Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik sla ze op, op de harde schijf van mijn computer die beveiligd is met een wachtwoord en up to date beveiligingssoftware. Wekelijks maak ik een backup van deze gegevens en kopieer deze op een met wachtwoord beveiligde externe harde schijf.

Bewust maak ik voor het opslaan van persoonsgegevens geen gebruik van een cloud, omdat ik ervoor heb gekozen je persoonsgegevens een plek te geven waar ze binnen de door mezelf toegepaste invloed met passende en doelmatige technische maatregelen zijn beveiligd. Alleen dàn kan ik me verantwoordelijk voelen voor een veilig beheer van jouw gegevens.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de met elkaar afgestemde doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Concreet: Met uitzondering van je naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer worden de gegevens van jou als cliënt bewaard tot één jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie.

Jij als cliënt bepaalt met een e-mailbericht of je verwijdering van al jouw gegevens op prijs stelt. Bij een dergelijk verzoek zal ik al jouw gegevens uit mijn systeem halen, uiterlijk 5 werkdagen na het verzoek.
 

Wanneer je besluit om je als lezer uit te schrijven voor de Palaver-blog, zijn direct al jouw gegevens verwijderd.

Gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan één jaar na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand komt.


Zoals elke ondernemer die valt onder de Nederlandse wetgeving, ben ik verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, tot zeven jaar na factuur- datum te bewaren.


Klopt er iets niet, heb je er geen goed gevoel bij, wil je je gegevens inkijken of ze vroegtijdig laten verwijderen?

Neem contact met me op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de manier waarop ik met Palaver-trainingen omga met de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Heb je tips, vragen of andere feedback?

Ik verneem het graag via:

Palaver-trainingen

t.a.v. Hans Oelen

K.v.k 28063416

www.Palaver-trainingen.nl

info@palaver-trainingen.nl

+31 6 53998434

 

Hans Oelen