Persoonlijke coaching

pcoaching

Persoonlijke coaching is een effectieve en intensieve manier om mensen te helpen, in beweging te komen door anders te leren denken en handelen.
Het doel hierbij is altijd om andere en dus gewenste resultaten te bereiken.

Palaver Coaching staat voor het systematisch en doelgericht beïnvloeden van uw denken en     de daaraan gekoppelde gevoelens, die uiteindelijk tot uw resultaten leiden.
  Deze resultaten kunnen zelfvertrouwen, ontspanning, geluk, gevoelens van trots en een positief zelfbeeld zijn,     maar kunnen ook blijvende oplossing voor onzekerheid, verlegenheid, conflicten of gedeprimeerdheid zijn.Resultaten


Wanneer de resultaten nu nog niet zijn zoals u dat graag wilt, dan helpen wij u om ze te hebben zoals u dat wel wilt.

Vanuit onze jarenlange ervaring staan wij borg voor een resultaatgericht coachingstraject, waarin alleen het werkelijk behaalde eindresultaat, als (enige) maatstaf voor succes, telt.

  In een persoonlijk en professioneel coachtraject leert u zich bewust te worden van uw eigen beperkende             overtuigingen, denken en handelen en leert u de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen vanuit de inzichten       op oorzaak en gevolg, wat leidt tot effectieve en blijvende gedragsverandering.

 


 

 Neem voor snelle verandering,

snel contact met ons op