Organisatieontwikkeling

PLAATJENAAM

Organisatieontwikkeling wordt ingezet voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers.
Gevoel voor mensen, verstand van organisaties en visie op leiderschap is in deze trajecten dan ook van groot belang, want deze elementen bepalen de cultuur.

Organisatieontwikkeling begint altijd met het vaststellen van het eindresultaat.
  Hoe positioneert de organisatie zich, welke onderscheidende diensten en toegevoegde waarden wordt er 
  geleverd, hoe is het werkproces ingericht en voor welke taken en verantwoordelijkheden staan de
  medewerkers?


Afstemmen op resultaat

PLAATJENAAM

Samen met jou als opdrachtgever helder en transparant inschatten wat de ontwikkelingscapaciteit van de organisatie met haar mensen is en wat er voor nodig is om tot gewenst resultaat te komen.

Partner

Wij werken als partner binnen dit ontwikkelingsproject nauw met je samen.

Wij doen dat op een open en collegiale wijze. Het scheppen van de best denkbare condities voor een optimale ontwikkeling van de organisatie staat hierbij steeds centraal.

 

We reserveren graag tijd en aandacht om met je van gedachten te wisselen, op welke manier we tot     elkaar kunnen komen en op een effectieve manier vorm en inhoud kunnen geven aan het proces van       ontwikkeling en de resultaten zoals je die voor ogen hebt.


Projecten:
 

aanwijzer Verzuimbeheer
aanwijzer Teamontwikkeling
aanwijzer Klantgerichtheid


Wil je hier meer over weten?

Zullen we hier in een persoonlijk gesprek dieper op in gaan?

Je kunt HIER jouw gegevens invoeren.

De eerstvolgende werkdag bel ik je voor het inplannen van een afspraak.