Organisatieontwikkeling

PLAATJENAAM

Organisatieontwikkeling wordt ingezet voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers.
Gevoel voor mensen, verstand van organisaties en visie op leiderschap is in deze trajecten dan ook van groot belang, want deze elementen bepalen de cultuur.

Organisatieontwikkeling begint altijd met het vaststellen van het eindresultaat.
  Hoe wilt u de organisatie gaan positioneren, welke onderscheidende diensten en toegevoegde waarden wilt
  u leveren, hoe wilt u het werkproces ingericht zien en voor welke taken en verantwoordelijkheden staan uw
  medewerkers?


Afstemmen op resultaat

PLAATJENAAM

Samen met u als opdrachtgever helder en transparant inschatten wat de ontwikkelingscapaciteit van de organisatie met haar mensen is en wat er voor nodig is om tot gewenst resultaat te komen.

Partner

Wij werken als partner binnen dit ontwikkelingsproject nauw met u samen.

Wij doen dat op een open en collegiale wijze. Het scheppen van de best denkbare

condities voor een optimale ontwikkeling van de organisatie staat hierbij steeds centraal.

 

We reserveren graag tijd en aandacht om met u van gedachten te wisselen, op welke manier we tot     elkaar kunnen komen en op een effectieve manier vorm en inhoud kunnen geven aan het                     ontwikkelingsproces en de resultaten zoals u die voor ogen hebt.


Projecten:
 

aanwijzer Verzuimmanagement
aanwijzer Teamontwikkeling
aanwijzer Klantgerichtheid


Wilt u hier meer over weten?

Zullen we hier in een persoonlijk gesprek dieper op in gaan?

U kunt  HIER  uw gegevens invoeren.

De eerstvolgende werkdag bel ik u voor het inplannen van een afspraak.