Ontspanning

PLAATJENAAM

Nut en noodzaak van spierontspanning.
Wie angstig is, in de zorgen zit, ergens over loopt te piekeren of pijn heeft, spant, meestal ongemerkt, veel spieren.
In veel gevallen is het veelvuldig spannen van spieren juist heel goed, omdat het de doorbloeding van de spieren stimuleert. Angst is een soort alarmtoestand en kan daarom erg nuttig zijn, want het verhoogt de waakzaamheid en vormt een voorbereiding op snel handelen wanneer dit nodig is.De reden dat spieren zich spannen bij angst, is dat ze klaar zijn voor actie zoals wegrennen, opzij springen of vechten.
Spierspanning bereidt je dus voor op lichamelijke actie.

In onze cultuur en manier van leven komt dit nog maar zelden voor. Jammer genoeg bestaat er veel onnodige angst, bijvoorbeeld angst voor ontslag bij een reorganisatie.

 

Mensen hebben de neiging zich onnodig bezorgd te maken, piekeren veel, twijfelen voortdurend of ze het wel goed doen. De angst en de zorgen zijn dus een vals alarm en zorgen ervoor dat de spieren onnodig gespannen worden. Op den duur kan dit vervelende lichamelijke gevolgen hebben.

 

A (Angst en zorgen)      leidt tot             B (Spierspanning)

B (Spierspanning)         leidt tot             C (Lichamelijke klachten)

 

Op deze manier krijgen we er een zorg bij.

We voelen ons niet lekker, we kunnen het werk niet meer aan, wat vroeger als plezierig werd ervaren gaat nu irriteren enz.

Het gevaar dreigt zelfs dat er een spiraalwerking gaat intreden.

 

Angst, zorgen en / of langdurige onvrede met (werk)situaties leiden tot spierspanning, wat weer kan leiden tot lichamelijke klachten. Deze lichamelijke klachten kunnen op hun beurt de angst en zorgen verergeren, waardoor de spierspanning verder toeneemt, de lichamelijke klachten intenser worden………

 

is dus de grote boosdoener, want daar is alles mee begonnen.

 

Als we echter in staat zijn om B weg te werken, dan zal als vanzelf ook C verminderen en wordt in ieder geval de spiraal doorbroken. Daarom beginnen we met het aanpakken van B door middel van ontspanningsoefeningen en verwachten dat daardoor de angst en de zorgen en tevens de lichamelijke klachten minder zullen worden. In het geval er bij u geen sprake is van lichamelijke klachten, dan kunnen we ze in ieder geval voorkomen.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen.nl