Mental health coaching


Palaver Mental Health Coaching is bedoeld om te ondersteunen bij het creëren en

belichamen van gedragsverandering, met als gewenst resultaat, een gelukkiger

leven, waarbij plezier, persoonlijkheid, energiek, vertrouwen, moeiteloosheid, zingeving en passie belangrijke kenmerken zijn.
 

We onderzoeken tijdens het begeleidingsproces hoe jouw emotionele, mentale,

fysieke, geestelijke en sociale gezondheid zich tot elkaar verhouden en waar en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Palaver Mental Health Coaching werkt vanuit het holistisch perspectief, waarbij je leert te leven vanuit het bewustzijn, dat jij zélf, vanuit jouw mindset, verantwoordelijk bent en de handvatten aangeboden krijgt om zelf die verantwoordelijkheid steeds beter te nemen voor jouw totale gezondheid en welzijn.

Ik begeleid je in het transformeren van al de aspecten die zich uiteindelijk vertalen in je gedrag en de keuzes die je maakt, met als resultaat, dat je algehele totale gezondheid zich op alle onderdelen sterk verbetert op een zodanige wijze, dat je evenwichtiger, sterker en krachtiger als ooit tevoren uit dit proces tevoorschijn komt.

 Vaak is er al sprake van ziekteverzuim, wat dan onderdeel van de aanleiding kan zijn.
 
Doorverwijzing verloopt dan meestal via de bedrijfsarts.


Aandacht en resultaten


Gemiddeld blijkt zo’n 12% van de bezoeken aan de huisarts te maken te hebben met stress of burnout-gerelateerde klachten.
Ongeveer 25.000 mensen komen door psychische of sociale klachten jaarlijks in de WAO terecht, waarbij geschat wordt, dat bij 30 % van deze mensen stress, werkdruk en overbelasting aan de basis hebben gestaan van hun arbeidsongeschiktheid.

  Tijdige signalering vanuit de werkgever én de inzet van preventieve mental health coaching heeft een enorm
  positieve invloed op deze cijfers.
  Mental health coaching staat voor het interpersoonlijk begeleiden van arbeids(on)geschikte medewerkers,
  waarbij het samenspel tussen psychische en mentale aspecten een belangrijke rol spelen.
  Met deze bijzondere vorm van coaching bereiken we aanmerkelijk snelle resultaten, een versnelde terugkeer
  naar het werk en het gevoel, sterker en krachtiger te zijn dan ooit tevoren.

  Resultaten
  Je voelt je energiek, krachtig, kerngezond, ontspannen en constructief positief ingesteld.
  Je ziet weer een veelheid aan kansen voor jezelf zowel persoonlijk als professioneel.
  Terugkijkend op de periode achter je, ervaar je jouw problematiek en bij wie sprake was van een burnout,
  in het geheel niet als een zwarte pagina in je leven, want je hebt het leren bezien als een cadeau, een
  geschenk die je uit heeft genodigd, eindelijk het allesbeste uit jezelf te leren halen.

  Zonder uitzondering geven alle mensen die door mij begeleid zijn, er sterker uit te zijn gekomen, dan ze
  ooit geweest zijn.
  Doorgaans zijn 4 tot 6 sessies voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen.


Neem voor adequate en snelle resultaten

snel contact met ons op.