Lifecoaching

PLAATJENAAM

Lifecoaching richt zich op het vergroten van je gevoel van zingeving en levensvoldoening en daarmee versterking en verdieping van je algehele levensgeluk.

Bij lifecoaching worden al je levensgebieden onder de loep genomen. Je wordt uitgenodigd om de ontdekkingstocht te maken in en met jezelf.
Hierbij spelen je wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens)doelen een belangrijke rol.
Ook je kwaliteiten, talenten, patronen, belemmeringen en waarden leer je ontdekken.


Zingeving

PLAATJENAAM

Om je eigen toekomst zin en vorm te kunnen geven, is het nodig te weten wat je wilt.
Om te weten wat je wilt, is het vervolgens nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent, want hierdoor wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen je toekomst te kunnen vaststellen.

Te leven vanuit je hart, vanuit je passie en zin te geven aan je persoonlijke en maatschappelijke leven, staat in dit proces centraal.
Met lifecoaching krijg je je (levens)doelen en leefstijl helder, ontwerp je je eigen leven en stel je vervolgens een op jouw persoonlijke situatie gericht en realistisch actieplan op.

Ben jij klaar om de volle verantwoordelijkheid 

te gaan nemen voor je leven,

neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden af te stemmen.