Een mooie levensles

PLAATJENAAM

Cas kwam bij zijn grootvader, boos en ontzet omdat een grotere jongen op school hem geplaagd en geschopt had.
“Laat mij je eens een verhaal vertellen Cas.
Ik heb mezelf vroeger ook met regelmaat laten verleiden om anderen te haten, die alleen maar aan zichzelf dachten of die anderen op welke manier dan ook steeds maar weer tekort deden, zonder rekening met ze te houden.Ik heb me toen nooit gerealiseerd dat ik met dat haatgevoel alleen mezelf tekort deed, en nooit degene om wie het ging”.

 

Wraak- en haatgevoelens

Ik heb heel lang geploeterd met deze wraak en haatgevoelens. Het is als het zelf innemen van gif, in de hoop dat je er de ander iets slechts mee aandoet.

 

Wolven

Hij ging verder met: "Je moet je voorstellen Cas, alsof er twee wolven in je zitten; de ene is goed en kan geen enkele kwaad doen. Hij leeft in harmonie met iedereen en alles om hem heen en hij gaat nergens mee in overtreding. Hij doet werkelijk niets wat niet mag en wat niet geaccepteerd wordt. Hij levert alleen strijd wanneer het voor het goede doel is en goed is voor hemzelf en voor anderen.

 

Maar met die andere wolf is het anders. Hij zit vol boosheid, woede en wrok. Bij het minste of geringste wordt hij boos. Hij gaat de strijd aan met iedereen en lijdt een ronduit vechtend leven. Hij kan gewoon niet helder denken, omdat hij zo vol zit met boosheid en haatgevoelens”.

 

“Je begrijpt dat er heel erg moeilijk valt te leven met die twee verschillende wolven in mij, want beiden proberen mijn geest te beheersen. Ze beïnvloeden mij beide met hun denken, voelen en gedrag”.

 

Wie wint?

Cas keek zijn grootvader diep inde ogen en vroeg,

"Maar welke van de twee wint dan uiteindelijk, grootvader?"

Grootvader antwoordde rustig en plechtig:

"Die ene wolf die ik voeding geef."

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen