Leiderschap met visie

PLAATJENAAM
Uw succes als leidinggevende hangt sterk af van uw persoonlijke grondhouding en het daaruit voortkomend gedrag. Leiderschap is een keus en geen positie. Dit betekent dat formeel gezag of hiërarchische macht geen sterke basis is. Het komt met name aan op visie, tact, persoonlijke invloed en overtuigingskracht. Hoe geeft u leiding aan een team van individuen, hoe creëert u draagvlak voor uw ideeën?

   In deze training komen de professionele vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten om op inspirerende en              effectieve wijze leiding te geven aan bod. U verwerft inzicht in uw eigen kwaliteiten, oefent met vaardigheden      en maakt kennis met valkuilen, om uw positie als leidinggevende optimaal in te vullen.Filosofie

PLAATJENAAM
U ziet uw medewerkers als ondernemers, die kunnen ondernemen met hun kennis, vaardigheden en talenten binnen de structuur van de onderneming.
Als leidinggevende ziet u zichzelf als “medewerker van de medewerker”.
U werkt voorwaardenscheppend en ondersteunend en ziet uzelf pas als succesvol zodra uw medewerkers dat zijn.

  Doel en resultaat
   Het ontwikkelen en belichamen van een persoonlijke visie op leidinggeven.
   Inspirerend en motiverend leidinggeven, waarbij de ontwikkeling van het talentenpotentieel bij medewerkers        een centrale plaats heeft.

   Doelgroep
   Leidinggevenden, (sales)managers, projectmanagers (MBO/HBO).

   Thema’s
   * Positiebepaling, voorwaarden voor succesvol leiderschap
   * Visieontwikkeling op huidig en gewenst functioneren
   * Uw persoonlijke werking en invloed  
   * Grondhouding als basis
   * Cultuur management
   * Persoonlijke efficiency
   * Resultaatgericht communiceren
   * Managen van gesprekken op inhoud, sfeer en resultaat
   * Het voeren van een effectief functioneringsgesprek
   * Coachen van medewerkers
   * Essentiële waarden en gedragskenmerken

   Tijdsduur
   4 dagen training.
   Tussen de trainingsdagen zit een implementatieperiode van 3 weken, wat u de gelegenheid biedt om, mede        aan de hand van praktijkopdrachten, de kennis, inzichten en vaardigheden te toetsen aan- en in te leren in de      praktijk.

   Wij verzorgen deze training in de vorm van:

   • Individuele training
    Incompanytraining