Leiderschaps / Executivecoaching


Als leidinggevende, manager, professional en/of ondernemer bent u de hele dag met mens
en communicatie bezig. Leuk, boeiend, noodzakelijk en ook soms best ingewikkeld.

In de hectiek van de dag bent u vaak vooral bezig met wat anderen van u verlangen. Urgentie
krijgt dan voorrang op uw werkelijke kernboodschap en missie.
Soms is het nodig uw denkbeelden en gevoelens ten aanzien van dat wat u communiceert te
  ordenen, vanuit de intentie, om tot verdieping van uw functie en uw functioneren te komen. Een continue
  uitwisseling van ideeën en inspiratie opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden.


  Leiderschap vraagt om het soepel en effectief in elkaar over kunnen laten gaan van de 3 posities die het in
  zich heeft, namelijk rollen -manager en -coach van het mens zijn.
  Binnen deze 3 posities heeft de leider ook nog te maken met zijn visie, zijn levensmissie en de organisatievisie.

  De uitdaging waar u als leider dus altijd voor staat, is hoe de visie, en de verschillende en soms tegenstrijdige
  verantwoordelijkheden van de manager en de coach te verbinden tot een passend geheel, ten gunste van het
  bedrijfsresultaat wat voortkomt vanuit de kwaliteit, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers.


Aanpak en resultaat


In een intensief traject help ik u als mens en leider ruimte te creëren voor effectief gedrag, waarmee het bereiken van de gestelde doelen weer in zicht komen.
Veranderen is daarbij niet in beeld, omdat ik geloof in duurzaamheid en van daaruit
kies blijvend succes ten gevolge van transformatie.

Ik gebruik mijn kennis en wijsheid door ervaring voor het stellen van vragen, ik luister
  en ik hoor, ik confronteer waar functioneel, ik maak bewust, wijs waar nodig de te bewandelen route en
  stimuleer tot anders denken, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor ander gedrag, met nieuwe  
  kwaliteiten, vaardigheden en gewenste resultaten op basis van moeiteloosheid.

 

Snelle en gedegen performanceverbetering?

Neem dan snel contact op.