Leiderschaps / Executivecoaching


Als leidinggevende, manager, professional en/of ondernemer ben je de hele dag met mens
en communicatie bezig. Leuk, boeiend, noodzakelijk en ook soms best ingewikkeld.

In de hectiek van de dag ben je vaak vooral bezig met wat anderen van jou verlangen. Urgentie
krijgt dan voorrang op jouw werkelijke kernboodschap en missie.
Soms is het nodig jouw denkbeelden en gevoelens ten aanzien van dat wat je communiceert te
  ordenen, vanuit de intentie, om tot verdieping van je functie en je functioneren te komen. Een continue
  uitwisseling van ideeën en inspiratie opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden.


  Leiderschap vraagt om het soepel en effectief in elkaar over kunnen laten gaan van de 3 posities die het in
  zich heeft, namelijk rollen -manager en -coach van het mens zijn.
  Binnen deze 3 posities heeft de leider ook nog te maken met zijn visie, zijn levensmissie en de organisatievisie.

  De uitdaging waar je als leider dus altijd voor staat, is hoe de visie, en de verschillende en soms tegenstrijdige
  verantwoordelijkheden van de manager en de coach te verbinden tot een passend geheel, ten gunste van het
  bedrijfsresultaat, wat voortkomt vanuit de kwaliteit, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers.


Aanpak en resultaat


In een intensief traject help ik je als mens en leider ruimte te creëren voor effectief gedrag, waarmee het bereiken van de gestelde doelen weer in zicht komen.
Veranderen is daarbij niet in beeld, omdat ik geloof in duurzaamheid. Van daaruit
kies ik voor blijvend succes als gevolg van transformatie.

Ik gebruik mijn kennis en wijsheid, verkregen door met name ervaring, voor het stellen     van vragen, vervolgens te luisteren en te horen. Ik confronteer waar functioneel, ik maak bewust, wijs waar         nodig de te bewandelen route en stimuleer tot anders denken, waarmee we ruimte creëren voor ander gedrag,   met nieuwe kwaliteiten, vaardigheden en gewenste resultaten op basis van moeiteloosheid.

 

Snelle en gedegen performanceverbetering gewenst?

Neem dan snel contact op.