Management en leiderschap

leiderschap
Leiderschap is het resultaat van een ontwikkelde persoonlijkheid, bezieling, passie, waarden en visie. Het is met nadruk geen positie; leiderschap staat voor het bewust maken van de keus, om verantwoordelijkheid op te nemen.

Leiderschap staat voor:

     Mensen laten zijn wie ze graag willen worden,

                                                         waardoor ze worden, 

                                                     wie ze zo graag willen zijn.Filosofie

PLAATJENAAM

Wij werken samen met medewerkers die wij aanspreken als ondernemers. Zij ondernemen met hun kennis, kunde en talenten, en de leider schept voorwaarden en geeft criteria, wensen, intenties en doelen aan.

Leiderschap staat voor de grondhouding, 'medewerker van de medewerker' te zijn.
Deze richt zich op het communiceren van gestelde doelen, het vertalen naar individuele
  doelstellingen, het scheppen van de juiste voorwaarden en het bieden van resultaatgerichte ondersteuning om
  ze te bereiken.
 
  Uitgangspunt
  Deze stijl van leiderschap en aansturing is de leider ingegeven door het principe van vooruitgang.
  Uitgangspunt is dat de leidinggevende pas succesvol is, wanneer zijn medewerkers dat zijn.