Late betalers kunnen cadeautjes zijn

PLAATJENAAM

Effectief Debiteurenmanagement

Is het bij u inmiddels ook een voorspelbaar fenomeen dat uw klanten de betalingstermijn op uw facturen ruim overschrijden?
Bent u er zich ook van bewust dat wanneer u dit laat voortduren, uw klanten mogelijk heel snel zullen ontdekken hoe ruimhartig u bent en de kans bestaat dat er steeds later betaald gaat worden? U bent uw contractuele afspraken correct nagekomen, u heeft alle goederen geleverd en/of uw diensten meer dan bewezen.

Desondanks blijft uw factuur onbetaald liggen.

 

Liquiditeitspositie
Dat deze ontwikkeling een aanslag is op uw liquiditeitspositie behoeft geen nadere uitleg.

Wél is het van belang te weten dat u door middel van professionele begeleiding en training op een adequate en professionele manier deze trend kunt keren.

 

Ik hoor het u al denken..........."Gaat ons dat geen klanten kosten?"

 

Nee, een goede aanpak leidt in de meeste gevallen tot betaling én het behoud van - en in veel gevallen zelfs - een verbeterde klantrelatie.

 

Contact leggen 
We nemen contact op aan de hand van een goede voorbereiding, een onderbouwde visie en strategie en een adequate grondhouding die de basis vormt voor de juiste toon.

Onze aanpak onderscheidt zich doordat wij het gesprek gebruiken als instrument. 

U heeft gedaan wat u de klant en debiteur heeft beloofd, u komt uw afspraken na, dus u hoeft zich niet te verschuilen achter allerlei elkaar opvolgende brieven die uiteindelijk steeds onvriendelijker van toon zouden kunnen worden.

          

Tijdens het gesprek gaat het er om snel tot de kern van zaken te komen en oneigenlijke argumenten van de debiteuren effectief om te buigen.

Hiermee wordt de kans op verder uitstel van betaling aanmerkelijk verkleind.

 

Als dit is wat u wilt……………

 efficiënt debiteurenmanagement

*  betere en sterkere klantrelaties

*  het nakomen van betaalafspraken        

 

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.       

         

Hans Oelen

Palaver-trainingen