Motiverende kracht, emoties

PLAATJENAAM

Emotie is de drijvende kracht achter motivatie.
Wanneer je medewerkers wilt bewegen tot de juiste actie, dan is het nodig om het contact te leggen op gevoelsniveau.

Hun gedrevenheid, ambitie en waardigheid ligt tenslotte op dat vlak. Een effectieve manier om dat te doen is om het gesprek met ze aan te gaan.Gewenste resultaten

De reden waarom ik hier de nadruk op leg, is dat er nog steeds veel….heel veel leidinggevenden en managers zijn die niet de gewenste resultaten halen of juist de gewenste resultaten bereiken op een niet constructieve manier. 
Ze kiezen er voor om hun medewerkers per brief of mail aan te spreken of ze brengen alle medewerkers bijeen en communiceren middels een presentatie en een ingestudeerde toespraak.

 

Verbinden

Ik heb niets tegen presentaties en prachtige toespraken, alleen is het belangrijk te onderkennen dat je hiermee alleen informatie overbrengt….en dat is niet genoeg om je mensen te bewegen.

Door te kiezen voor een gesprek, bereik je in alle gevallen veel meer, omdat je naast de informatie die je wilt overbrengen tevens de gelegenheid hebt om een diepere en emotionele binding te bewerkstelligen met de mensen met wie je jouw klus moet klaren.
Leidinggevenden en managers die op emotioneel en intermenselijk niveau niet uit de voeten kunnen, zijn daarom pertinent niet geschikt om een groep mensen aan te sturen.

Veel gehoorde uitspraken van medewerkers en verkopers is dat ze hun manager eigenlijk nooit zien, alleen tijdens een vergadering. Hij zit op kantoor en wat hij daar doet, weet eigenlijk niemand van zijn medewerkers.
Ik ken hem niet en hij weet alleen mijn naam en waarschijnlijk wat ik per maand verdien. Wie ik ben en hoe ik ben, daar hebben we het nooit over.

 

Persoonlijke aandacht

Een leidinggevende of manager die zich isoleert op zijn kantoor, doet zichzelf, maar zeker ook zijn medewerkers te kort, want het verschil wat het verschil maakt binnen leiderschap is en blijft het aspect motivatie. Bij het vermogen om mensen te motiveren is binding, relatie en persoonlijke aandacht de naam van het spel. 
Als grote afwezige is het niet mogelijk om hier inhoud aan te kunnen geven! 

 

Daarom…..kom naar buiten, zoek je mensen op en manifesteer jezelf als proactief inspirerend, proactief geïnteresseerd en proactief waarderend, want hiermee bouw je aan jezelf, je mensen en aan de uitkomst.

 

Intrinsieke motivatie

In basis is iedereen gemotiveerd, alleen de leidinggevende kan die iedereen helpen om dit tot uitdrukking te brengen……en dat is zijn primaire taak en verantwoordelijkheid!

Wanneer je hier als leidinggevende of manager moeite mee hebt, neem dan actie, zoek een goede trainer of coach die je hierin kan helpen en ondersteunen, want doe je dit niet en je gaat door op de geïsoleerde manier, dan is je invloed als alcohol….je maakt meer stuk dan je lief is.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen