Haal het beste in je mensen naar boven

PLAATJENAAM

Het als leidinggevende bezitten van het vermogen om je eigen overtuiging zodanig in te zetten, dat je hiermee een positieve boost kunt geven op de kwaliteit van je mensen, is, als het over management en leidinggeven gaat, het verschil wat het verschil maakt.

 

Ik ken een man die in staat was om nagenoeg alles wat hij deed of ondernam, te laten eindigen in een fiasco. Zelfs toen hij aangenomen werd voor een nieuwe baan, werd hij binnen twee weken bijna de tent uitgepest door zijn collega’s, omdat hij werkelijk alles verkeerd deed.
Leiderschap

Zijn leidinggevende echter was een zeer welbespraakt mens en wist zijn mensen altijd te motiveren, door ze te overtuigen van hun kwaliteiten en unieke mogelijkheden.

In dit geval ging hij ook zo te werk en de houding van de medewerker zag je met de dag veranderen.

Natuurlijk, zeker in het begin bleef de medewerker zijn dagelijkse fouten maken, maar de leidinggevende reageerde daar uiterst koel en kalmpjes op met:
“Het is goed, we maken allemaal onze fouten. Ik weet zeker dat je van elke fout leert en er steeds meer ervaren door wordt. In ieder geval, deze fout zul je nooit meer maken!”

 

Zelfvertrouwen

De werking die deze houding en aanpak van de leidinggevende had op deze specifieke medewerker, was dat het zijn ego versterkte en dat het een zeer waardevolle investering was op het zelfvertrouwen van deze medewerker.

Elke keer wanneer de medewerker iets goeds deed, hoe groot of klein de actie ook maar was, reageerde de leidinggevende met woorden in de strekking van: “Fantastisch man, dat heb je goed gedaan! Je begint de zaken elke dag beter in de hand te krijgen”.

Kwaliteiten, talenten en vaardigheden
De leidinggevende dichtte zijn medewerker zelfs zo nu en dan goede kwaliteiten, talenten en vaardigheden toe, die er in werkelijkheid echter nog niet waren.

Louter en alleen omdat de leidinggevende in zijn houding en gedrag al verwachtte dat de medewerker tot bepaalde zaken in staat was en hem kwaliteiten toedichtte die hij in werkelijkheid nog niet bezat, werd de medewerker in al zijn activiteiten en taken steeds beter en succesvoller.

Waarom?…….hoe dit kan?………

Verwachtingen
Wanneer jij kwaliteiten en talenten toedicht aan en verwacht van iemand, dan zal die persoon, vanuit het respect wat hij heeft voor jou (lees dit ook als: mits hij respect heeft voor jou) vrijwillig en onbewust, handelen, om op die manier te voldoen aan jouw verwachtingen (van hem).

Ik wens je veel medewerkerrespect.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen