Go with the flow

PLAATJENAAM

Met regelmaat komt de wijsheid "go with the flow" of “laat je meevoeren met de stroom van het leven” voorbij.
Waarom?
Omdat dat de enige manier is waarop de wereld met alles er op en er omheen functioneert! 

Moeiteloos


 Water doet er geen enkele moeite voor om te stromen.
 Gras doet er geen enkele moeite voor om te groeien.
 De wind doet er geen moeite voor om te waaien.
 Het kost regen geen moeite om te vallen.
 De zon doet er geen enkele moeite om de aarde te verwarmen.
 Het kost de aarde geen enkele moeite om te draaien.
 Bloemen doen geen moeite om te bloeien en te ruiken.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar het gaat hier natuurlijk om de kern van zaken:

De natuur en de universele wetten kennen geen moeite. Moeite is onnatuurlijk!

Wat is het dan in ons als mensen om bijna overal altijd moeite voor te willen doen? Hoever zijn wij verwijderd geraakt van de natuur waar we wel degelijk onlosmakelijk onderdeel van uitmaken?

Ergens moeite voor willen/moeten doen is niet meer dan aangeleerd ineffectief gedrag.

Gedrag, als uiting van een vastgelegd patroon in ons onderbewustzijn.

Bewustwording
Bewustwording is de eerste stap in het creëren van veranderingen.

Wanneer jij je bewust wordt van het feit dat moeite doen en zaken bevechten niet normaal is en dat het een aangeleerd ineffectief gedragspatroon is, dan ben jij in staat om bewust de keus te maken niet meer tegen de levensstroom in te willen gaan zwemmen.


Richt in plaats van dat, daarom je aandacht op dit:

Datgene wat jij graag wilt ligt niet stroomopwaarts, het ligt altijd stroomafwaarts!
Dit betekent dat je er geen moeite voor hoeft te doen om het te ontvangen.

Het enige wat je hoeft te doen is je denkbeeldige boot in het water leggen en de stroom zal je brengen waar je thuishoort. Je hoeft zefs niet eens te peddelen! Zelfs al ligt je boot met de steven tegen de stroom in, dan zal, zodra je stopt met peddelen, diezelfde stroom er voor zorgen dat je draait en met de stroom wordt meegevoerd.

Je wordt dan meegevoerd in de richting van datgene wat je verlangt en wenst te ervaren.


Een eenvoudige en uiterst krachtige metafoor.

Stop met vechten, strijden en ploeteren en laat het peddelen voor wat het is.

We gaan namelijk peddelen louter doordat we het vertrouwen missen en leven vanuit de behoefte aan controle. In controll zijn is vreemd genoeg een geaccepteerde instelling, terwijl velen zich niet bewust zijn, dat controle altijd voortkomt uit ANGST.

 

Daarom, weet wat je wilt en laat gaan.

 

Hierbij de handvatten om te bereiken wat je wilt.
Je hoeft je alleen maar een paar keer per dag te focussen op wat je exact wilt bereiken, bijvoorbeeld de hoeveelheid klanten, de hoeveelheid omzet per maand of per jaar en de groei van je bedrijf........... Het is al voldoende om dit ’s ochtends te doen direct bij het wakker worden, en ’s avonds bij het slapen gaan.

Het natuurlijk wel van groot belang HOE je je focus richt en vasthoudt.

Je kunnen invoelen hoe het voelt wanneer je bereikt hebt wat je realiseren wilt is van essentieel belang. Mijn grote inspirator, Wallace Wattles (1912) zei: “Stap direct in het volle plezier en het volle geluk van dat wat je wenst.” 

 

“Voelen is het grote geheim”

Neville Goddard.

 

“Het universum reageert op dat wat we voelen”

Esther Hicks

Het gaat er dus om, jezelf in dat goede en blije gevoel te houden, gedurende de dag.

De aandacht houden op het GOED VOELEN door de dag heen, is feitelijk het enige wat nodig is. Als je je namelijk goed voelt, dan zijn in ieder geval je gedachten al goed!

Dit vraagt dus van je, dat je je bewust moet blijven van wat je voelt over de dag heen. Wat je hierbij kan helpen, is het bekende Hans Oelen steentje in je broekzak en het op diverse plaatsen in huis en op het dashboard van je auto post-it briefjes ophangen met reminders en bewusthouders.

Ik schreef er dingen op als:

-     En….hoe voel je je nu?

-     Waar ga je ook al weer voor?

-     Gaat het goed met je?

-     Wat is je sterkste affirmatie…..etc.

 

Ook je wekker van je mobieltje kan effectief werk voor je doen, door elke keer als de wekker afloopt, je even bewust te zijn van……… Tenslotte het magische instrument en de grondhouding van het dankbaar zijn.

Ik kan me natuurlijk als geen ander voorstellen dat je jezelf er op verschillende dagen op betrapt dat je je eigenlijk minder goed voelt dan je je voorgenomen hebt.

Dit is GEEN probleem, echt niet.  Het betekent alleen dat je gaandeweg leert dat er, tot op dit moment, nog situaties en omstandig heden zijn waar je minder dan fantastisch op reageert, op zo’n manier dat het je goede gevoel aantast.

Realiseer je dan, dat situaties en omstandigheden nooit je gevoel bepalen, maar dat je dat alleen maar zélf doet. Overdenk al deze situaties zodanig, dat je er de baas over wordt en ze je niet meer kunnen ‘raken’.

Het vraagt aandacht, intentie om te slagen en oefening en je zult gaandeweg merken dat het je elke dag beter afgaat. Sta jezelf ook momenten toe dat het je niet lukt, maar beloon deze situaties wel met dankbaarheid, dat je je er bewust van bent.

PS: Jack Canfield beschrijft hoe hij te werk is gegaan om uiteindelijk $1000.000 per jaar te verdienen op het moment dat hij het als docent nog moest doen met 25.000 per jaar. Ook hij beschrijft het visualiseren en voelen bij het wakker worden en het slapen gaan.

Hij vertelde dat er niets gebeurde gedurende een maand, ondanks dat hij het bovenstaande volledig toepaste.

Maar toen, tijdens het lezen van de ochtendkrant, kreeg hij de alles veranderende ingeving. Hij wist in het geheel niet HOE, maar kreeg wel het idee dat het iets te maken had met het afschrijven van een boek waar hij ooit mee begonnen was.

Een paar dagen later is hij op een feestje en komt er de eindredactrice van een toonaangevende krant tegen, waar hij mee in gesprek komt. Zij biedt aan het boek te lezen zodra het klaar is en …………. komt ditzelfde boek uiteindelijk op de bestsellerlijsten te staan en komt hij uit op een jaarinkomen van $ 980.000.

Met andere woorden, het ene ding leidt tot het andere.

We weten dus niet HOE en dat hoeven we ook niet te weten.

Het enige wat we hoeven te weten is dat we zelf scheppen met ons gevoel.

 

Hans Oelen