Foute software

PLAATJENAAM

We zijn als mensen geneigd om altijd maar weer beperkend te denken over wat wij kunnen doen, bereiken en realiseren. En het gekke is dat we zelfs over anderen denken dat juist zij tot grote hoogten kunnen komen voor wat betreft de mogelijkheden en kansen, en wijzelf daarentegen niet.
We zien kennelijk over het hoofd dat we allemaal, ieder van ons, beschikken over een waanzinnig potentieel wat we met ons meedragen, maar daar nog geen optimaal gebruik van weten te maken. Bagage uit het verleden

Wat is dat nu wat binnen ons zit en wat er maar steeds van overtuigd blijft, dat we niet kunnen doen, hebben en bereiken wat anderen kennelijk wel lukt?

In feite is de oorzaak van dit inter-persoonlijke euvel eenvoudig te verklaren.
Ergens in ons verleden heeft zich iets of meerdere zaken afgespeeld, wij hebben misschien iets gehoord of er is ons iets verteld over onze beperkingen, wat vervolgens is vastgelegd en opgeslagen in ons systeem, en dat systeem werkt als de software van onze persoonlijke programmering.

Vervolgens is het net als met onze computer, als het gaat om programmering van software, dan geldt er maar één regel:

 

Input = Output

Als kind horen we veel, maar we hebben nog niet de kennis en verstandelijke vermogens om datgene wat er aan informatie op ons afkomt, te kunnen beoordelen als waar of niet waar. Met name in onze jeugdjaren lopen we door onjuiste informatie dus veel ‘virussen’ op die vast gaan zitten in ons systeem, en ons uiteindelijk zullen gaan beperken.

Een beeldend voorbeeld hiervan is, wanneer iemand die belangrijk voor je was, vader, moeder, oom, tante, de ouders van vriendjes of kinderen uit de klas, uit frustratie ooit een opmerking over jou hebben geuit, bijv. dat jij een stommeling bent, te dom bent om voor de duvel te dansen of dat het met jou nooit wat zal worden, dan kan zo’n opmerking uiterst schadelijk zijn voor je toekomst.

 

Belemmerende programmering

Zij zullen namelijk heel erg snel vergeten zijn wat ze als belastend hebben gezegd, maar jij hebt het onbewust en automatisch opgeslagen in je systeem.
Het voorval en de situatie zal snel door je filter wegzakken, maar de informatie blijft zitten als onderdeel van jouw programmering!
En vervolgens, op latere leeftijd, blijf jij je maar afvragen hoe het nu komt dat jij niet vooruit komt en anderen wel.

 

Als we niets aan die belemmerende programmering in de vorm van beperkende overtuigingen doen, zullen deze ons ons hele leven lang blijven saboteren, steeds maar weer.

 

Hoe we deze beperkende overtuigingen kunnen ontdekken?
Door onderzoekend te leren kijken naar de resultaten die we steeds maar weer realiseren. Onderzoek je kindertijd en doorleef al de herinneringen die je te binnen schieten. Wat valt je allemaal op? Op welke momenten voelde jij je bedroefd, akelig, teleurgesteld of had je een zgn. faalervaring?

Er is waarschijnlijk een overtuiging vanuit die tijd die nu nog steeds actief is en ons belemmerd in ons verlangen naar iets beters.

 

Het zit ’m gegarandeerd niet in een beperking aan persoonlijke mogelijkheden, potenties, bekwaamheden, middelen, opleiding of moed, wat je tegenhoudt te bereiken wat je wilt. Het zijn louter beperkende overtuigingen, want jij hebt, net als ieder ander, alle mogelijkheden en capaciteiten in je om te doen en te bereiken wat jij graag wilt.

 

Waar het mij nu in essentie om gaat:

Er zijn 9 basale grondwaarden, die we in de opvoeding en met name ook op scholen mee kunnen geven aan kinderen, als wezenlijk onderdeel van hun persoonlijke software / programmering?

 

Wanneer we even teruggaan naar de huidige situatie, dan voeden we onze kinderen veelal op vanuit de programmering en de levenslessen die wij zélf hebben meegekregen vanuit onze eigen opvoeding en het leven wat we tot nu toe leiden.

Of we ons er nu bewust van zijn of niet en zelfs of we het willen of niet, maar geven wij onze kinderen mee wat we ze eigenlijk mee zouden willen geven? Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste waarden en kwaliteiten die we onze kinderen mee willen geven…… en zal dat ook het gegarandeerde resultaat zijn, wanneer we datgene doen, zeggen en delen , wat we tot op dit moment doen?

Misschien mag ik in dat kader de volgende vraag onder de aandacht brengen:

 

Wat zijn nu de 9 essentiële fundamentele grondwaarden…
die we overdragen op onze kinderen?

Ik heb het hier over levensboodschappen en berichten, als onderdeel van onze opvoedingsprincipes die weergeven op welke manier wij opvoeden of dat van plan zijn te gaan doen, met als doel, de kinderen de meest belangrijke fundamentele bagage mee te geven waar ze de rest van hun leven op voort kunnen bouwen en die hen tevens de kansen biedt om een succes van hun leven te maken en de doelen te bereiken die ze voorstaan.

 

Het is mijn ervaring dat deze boodschappen wonderen kunnen verrichten:

-  Ik heb vertrouwen in je.

Ik geloof in je.

-  Ik weet dat je het kunt.

-  Weet dat er naar je geluisterd wordt.

Weet dat je gehoord wordt.

-  Weet dat er voor je gezorgd wordt.

-  Weet dat je veilig bent.

-  Jij bent heel belangrijk voor mij.

-  Weet dat ik onvoorwaardelijk van je hou.

Wat denk je wat deze basisbagage met kinderen zal doen, namelijk het zeker weten dat deze zaken er altijd en onder alle omstandigheden zullen zijn in hun leven?

Welke invloed zal dit hebben op hun uiteindelijke software

 

Overtuiging creëert wonderen

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen