Droomt u wel genoeg? (2 van 3)

PLAATJENAAM

De weg naar zakelijke en persoonlijke ontplooiing.

Ben jij het niet zèlf, die je onbewust bij succes en ontplooiing brengt of je er juist bij vandaan houdt???
In deel 1 van dit artikel, hebben we gesproken over allerlei mechanismen die de wens tot succes om zeep weten te helpen, zoals twijfel, schuldgevoel, gemengde bedoelingen, verwarring, cynisme, vooroordelen en angst.
Gevoelens waarvan we ons met regelmaat bewust zijn en die onbewust gevoed worden door onze eigen manier van denken. In feite ligt hierin al een essentieel leermoment: Gevoelens en emoties zijn het directe resultaat van wat we denken! Hoe krijg je nu je denken onder controle?

Veel trainers en coaches hoor je nu al zeggen, dat jij de baas bent over je eigen gedachten en gevoelens.

Dat is zeker waar en tevens een te simpele voorstelling van zaken!

 

Jezelf zijn, wat is dat?

"Ik ben mezelf" of "wees jezelf" is wel de moeilijkste opgaaf die je jezelf of anderen kunt geven, want je zult dan eerst antwoord moeten kunnen geven op de vraag:

 

Wie ben ik?!

Eigenlijk is dit de enige vraag die de moeite van het stellen waard is, echter is het ook de enige vraag die nooit beantwoord zal worden.

 

Ben ik mijn naam?

Als ik zeg dat ik Hans Oelen ben, dan doe ik mezelf ernstig tekort, want dat is alleen maar mijn naam, niet mijzelf. Het is een etiket die mijn ouders hebben bedacht en die mij definieert als iemand die dan- en dan geboren is uit die- en die ouders, nu daar- en daar woont en dat- en dat doet.  Ik ben dus niet mijn naam!

 

Ben ik wat ik doe?

Bij een nieuwe poging zou ik zeggen dat ik trainer, coach en organisatieadviseur ben.

Ook hier doe ik mezelf tekort, want dat is alleen maar mijn maatschappelijke functie.

Ik ben niet mijn functie! Ik ben echtegenoot van, vader van........weer niet goed, want nu heb ik het over verantwoordelijkheden en rollen die ik ben aangegaan. Ik ben niet de rol die ik vervul, want ook dat zijn allemaal etiketten!

 

Kortom, definiëren wie je bent zal je niet lukken, wel kun je eenvoudig een beeld krijgen van de factoren die bepalend zijn voor hoe je bent.

Nieuwsgierig?

 

Interne dialoog

Neem een moment van rust en luister aandachtig naar wat zich in je hoofd afspeelt.

Wanneer je aandachtig luistert zul je ontdekken dat hier een constante dialoog gaande is tussen allerlei interne persoonlijkheden. Deze persoonlijkheden vinden hun oorsprong in de duizenden rollen die je in dit leven vervult, zoals man, vrouw, broer, zus, zoon, dochter, leerling, consument, vader, moeder, om nog maar te zwijgen van het werk dat je doet, je nationaliteit, je hobby's.....etc.

 

Omdat de rol van ouder andere eisen en gedrag verlangt dan de rol van consument, betekent dit tegelijkertijd dat elke persoonlijkheid die hieraan is gekoppeld ook weer anders is.

De realiteit en tevens de essentie is nu, dat vele rollen met elkaar in conflict zijn en de strijd die dit oplevert speelt zich, veelal onopgemerkt, af in je eigen hoofd.

 

Conflict

We hebben als voorbeeld allemaal de rollen "heilige" en "zondaar" in ons.

Deze twee voeren een constante strijd met elkaar, zoals "Ik vind dat ik hier best harder mag en kan rijden dan 120 km per uur..............ik vind van niet, want je mag hier niet harder dan de maximum toelaatbare snelheid.

 

Waar blijft nu mijn succes?

Terugkomend op het centrale thema - succes -, ontkomen we ook hier niet aan de mogelijke aanwezigheid van een intern conflict.

In je bewuste toestand van alledag formuleer je allerlei wensen die moeten leiden tot succes, echter deze worden onbewust geblokkeerd door gedachtes in de vorm van "dat lukt me nooit, dat kan ik niet, daarvoor heb ik te weinig kennis, dat durf ik niet, dat kan ik niet maken,  ik ben niet goed genoeg, dat is niet voor mij weggelegd, geluk en/of succes is niet aan mij besteed"..........etc

 

Al onze rollen en interne persoonlijkheden zijn een onderdeel van onze conditionering en pas wanneer we de inhoud van deze conditionering kennen, kunnen we hier ten positieve zelf verandering in aanbrengen.

Over het HOE lees je in het laatste deel van dit artikel.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen