Denk groot...

PLAATJENAAM

Commercieel succes en groot denken horen bij elkaar als je duim en je wijsvinger, wanneer je iets wilt oppakken. Het maandelijks gericht zijn op het te behalen target wat is gesteld, is eigenlijk het tegenovergestelde hiervan. Het is het verschil tussen wat er aan omzet gehaald moet worden en wat je aan omzet realiseren wilt.Er is een proces dat je nodig hebt om het groot denken toe te passen en te maken dat het voor je gaat werken. In dit artikel laat ik je de ingrediënten van het proces zien, zodat de toepassing jou ook de gewenste resultaten kan en zal brengen.

 

Groot denken kent de volgende ingrediënten: 

·       Geloof hebben in jezelf.

·       Inspiratie van anderen

·       Stellen van doelen

·       Actie ondernemen

   

Wanneer je groot denkt, zet je je onderbewustzijn gericht aan het werk om de juiste mensen, situaties en omstandigheden op je pad te brengen, die je uiteindelijk van dienst zullen zijn om te bereiken wat je wilt. 

Groot denken betekent veel meer dan het louter hebben van bepaalde gedachten en het koesteren van de meest mooie zakelijke ideeën.
 

De eerste stap is te geloven in jezelf. 

Verkopers hebben voor dit vak gekozen omdat het bij hen past en omdat het een prachtig vak is met vele kansen en mogelijkheden.

Goede omzetten realiseren met stevige marges, een meer dan gemiddeld salaris, het bouwen aan relaties en het bouwen aan een fantastische carrière.

Dit is wat veel verkopers wensen en verlangen, maar laten we eerlijk zijn, al snel komen even zo velen erachter dat dit mooie wensen zijn, maar het vertrouwen erin vervliegt al vrij snel.

Geloven en wensen zijn tenslotte twee verschillende zaken. 

 

Geloof hebben

Dit staat voor het absoluut en stellig weten dat je gaat realiseren wat jij je ten doel stelt.

 

Willen en wensen

Dit is niet meer dan een uiting van verlangen. Je wilt iets omdat je een leegte op wilt vullen. Uiteraard een goed uitgangspunt, maar het is van belang dat het fundament is gebaseerd op dat sterke geloof in jezelf.

Het geloof dat jij nu klaar bent voor succes, zodanig, dat je die successen nu ook daadwerkelijk en niets minder dan dat gaat verwachten. 

 

Inspiratie van anderen.

Ontleen inspiratie aan anderen, aan je voorbeelden.

Als zij namelijk kunnen slagen, dan kan jij het ook!

In feite kun je alles doen wat zij ook doen en sterker nog, je hebt alle mogelijkheden om het zelfs nog beter te doen.
Van hen leren, maar je ook door hen laten inspireren, geeft je dagelijks nieuwe ervaringen en inzichten.

Richt je aandacht niet meer op de mindere goden in de verkoop, maar selecteer mensen die je bewondert en die datgene doen en realiseren, wat jij ook wilt.

Denk hierbij aan collega’s, je leidinggevende of directeur of ga op zoek naar verkopers die boeken hebben geschreven. Vraag collega’s of je leidinggevende wat voor boeken zij lezen en door wie zij zich laten inspireren.

 

Om de vier jaar zien we weer Olympische records sneuvelen in allerlei sporten.

De sporters die deze oude records laten sneuvelen zijn stuk voor stuk atleten die voldoen aan het beeld wat hierboven beschreven is.

Ze hebben een sterk geloof in zichzelf en hun kunnen en ze halen hun inspiratie uit hun voorgangers.

Wanneer je geïnspireerd bent, dan zet je jezelf als het ware een trapje hoger. Het geeft een boost aan je energie, je enthousiasme en je gedrevenheid en het maakt je op alle gebieden sterk en daadkrachtig.

Wanneer je vervolgens in contact komt met mensen, waardeer ze dan om hun prestaties en ontleen hier zelf de broodnodige inspiratie uit, want jij bent de volgende!

Het feit dat deze mensen op je pad komen is in feite een boodschap van je onderbewustzijn, wat maar één doel heeft, namelijk jou ook op dat pad te helpen.

 

Doelen stellen 

Geloof het of niet, maar zelfs in de verkoop is dit het onderdeel waar velen op sneuvelen. Het stellen van heldere en concrete doelen wordt maar door relatief weinig mensen in het commerciële vak toegepast.

Naast het target wat ze hebben meegekregen weten veel verkopers niet exact wat ze werkelijk willen. Door dat niet helder in beeld te hebben, is het ook onmogelijk om meetbare doelen te formuleren.

Daarom, neem je tijd om na te denken wat je wilt en ga op basis daarvan je doelen stellen. Helder, concreet en specifiek.
Ga vervolgens diep nadenken waarom je juist dié doelen wilt realiseren.
De waarom-vraag brengt je namelijk bij je innerlijke drijfveer, die uiteindelijk de motivatie achter je acties gaat verzorgen.

Meetbaar

Zorg er tevens voor dat je gewenste resultaten meetbaar zijn, zodat je de voortgang ervan in beeld kunt brengen voor jezelf.

Bekijk vervolgens dagelijks of wekelijks wat je vorderingen zijn, en vier deze met blijdschap.

Heb je heldere, concrete en specifieke doelen, dan ben je eenvoudig in staat om gefocust te blijven. Ben je gefocust, en je richt er met grote regelmaat per dag je aandacht op, dan zal het je opvallen dat gaandeweg de mensen, situaties en omstandigheden in beeld komen, waar we het al eerder over hebben gehad.

Je onderbewustzijn vertaalt deze gerichte aandacht in een heldere opdracht en instructie die gebeuren moet.
Op dit punt begint de werking van je onderbewustzijn om jou keuzes en beslissingen te laten nemen die uiteindelijk zullen leiden tot het realiseren van jouw doelen, maar…… successen manifesteren zich nooit zonder toepassing van de laatste component….. 

 

Actie 

Je zult er voor moeten gaan.
Je zult actie moeten ondernemen
Je kunt nu niet op je kont gaan zitten met je armen over elkaar en maar wachten tot dat wat jij wilt naar je toekomt. 

Terugkomend op de Olympische sporters, zij trainen elke dag. Hun successen worden niet ’s nachts geboren.

Je moet er dus voor blijven gaan.
Je moet je vasthoudend op je doelen blijven richten, want in de eerste minuut dat je verzwakt in je aandacht, ligt je mislukking verscholen.

 

Blijf je vasthoudend in je aandacht, en je blijft in jezelf en je mogelijkheden geloven, aangevuld met de inspiraties van anderen, dan zal je onderbewustzijn dat op een juiste manier oppakken en in combinatie met je acties, gaan je resultaten komen.

Je onderbewustzijn brengt je dan als vanzelf op de juiste plaatsen en in de juiste omstandigheden, omdat dat de ultieme taak van het onderbewustzijn is.

Wanneer je groot denkt, resulteert dat in succes.
Wanneer je gericht aan het werk gaat met je onderbewustzijn, en je onderbewustzijn laat werken op de enige manier waarop het z’n werk doet, altijd en overal, dan zal succes een patroon gaan worden. Je zult daarmee meer en steeds meer omzet realiseren met steeds goede marges, met een minimum aan moeite.

 

Zie het als een manier waarop je jezelf programmeert, om steeds meer successen te realiseren, zonder dat je dat meer moeite kost.

Vergelijk het maar met nu, nu je onderbewustzijn geprogrammeerd is om steeds meer te realiseren van alles wat je niet wilt.  
Dat is ook de reden dat er steeds maar weer niets veranderd, wat je ook doet. Je kunt leren wat je wilt, je kunt steeds meer tijd in je werk steken, maar uiteindelijk verandert er niets.

Dit is dan ook het cruciale verschil tussen de succesvollen en al diegenen die het niet zijn.

 

Je mag wensen om te veranderen, maar je onderbewustzijn is geprogrammeerd om resultaten te produceren die steeds weer hetzelfde zijn.

Geloof het of niet, maar dat is de werking en de taak van het onderbewustzijn.

Het is niet primair wat je weet en wat je kunt, het is je programmering.

Daarom, is het nu de tijd om de manier waarop je onderbewustzijn is geprogrammeerd te veranderen, zodat het je brengt bij waar je wilt zijn.

Door het veranderen van je programmering, gaan automatisch je gedachten veranderen en daarmee de keuzes die je maakt.

Hans Oelen

Succescoach