DENK ……. Lessen vanuit het oude IBM

PLAATJENAAM

Onlangs las ik een aansprekend artikel over IBM, waar op de meeste muren een affiche hing met de tekst:

“DENK”

 

Het voltallige verkoopteam van IBM werd jaren getraind door ene Walter Russell. Dit was een bijzondere man en hij werd zelfs ‘de moderne Leonardo da Vinci’ genoemd, vanwege de vele talenten die hij bezat op verschillende gebieden.
Russell verzorgde alle verkooptrainingen voor de nieuwe verkopers in de vorm van een 6 maanden durende IBM University courses.

Je zou kunnen stellen dat het grote IBM concern is opgebouwd aan de hand van de verkoopfilosofie van Russell.


In grote lijnen komt de filosofie van Russell er op neer, dan veel verkopers maar in één richting denken: ze zijn louter gericht op hun externe omgeving.

Russell zag dat succes in de verkoop en in het leven echter bepaald wordt door het tweerichting denken.

Dit houdt in ‘inwendig' denken, werken aan jezelf en je laten leiden door de krachten die in jezelf zitten.

Hij vertelde zijn studenten:

“Je hebt jezelf gebouwd aan de hand van het beeld wat je van jezelf hebt.

Je realiseert je niet dat je in feite de som bent van het totaal aan gedachten die je hebt.

We zijn allemaal geboren met alle kracht die jij je maar enigszins kunt voorstellen.

De manier waarop al die potentiële krachten nu tot uiting kunnen komen is sterk afhankelijk van je vermogen om de scheppende creërende macht die in je zit, tot uiting te laten komen in je denken en je acties".


Vanuit deze filosofie is IBM opgebouwd en ze hebben menig economische dip met succes doorleeft, daar waar andere bedrijven kopje onder gingen.


IBM verkopers waren er van overtuigd geraakt dat hun successen niet afhankelijk waren van externe factoren, maar volledig waren toe te schrijven aan de toepassing van de interne kracht die iedere verkoper in basis in zich heeft.


Hans Oelen

Palaver-trainingen