De kunst van het delegeren

PLAATJENAAM

Management is snelheid en richting geven aan processen.

Dit vraagt om specifieke kwaliteiten, talenten en een heldere transparante aanpak. Eén daarvan is het er consequent voor zorgen dat uw eigen agenda zo leeg mogelijk blijft, door zoveel mogelijk taken en activiteiten verantwoord bij anderen neer te leggen. In feite is dit de definitie van timemanagement. Druk, druk

Dit geeft u namelijk de ruimte om overzicht te houden en waar nodig bij te sturen.

De realiteit is echter vaak anders.
De doorsnee manager klaagt voortdurend dat hij het te druk heeft en dat de agenda alsmaar volloopt.


Dit lijkt inderdaad de realiteit te zijn, maar dat is het niet!
Hier ligt een klein verschil in nuance met uiterst grote consequenties. 
* Hij heeft het niet druk, hij maakt het zichzelf druk.
* Zijn agenda loopt niet vol, hij laat zijn agenda vollopen.

 

Door geen 100% verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en in tegenstelling tot dat, de omgeving de schuld te geven van drukte en volle agenda’s, nemen veel managers een reactieve houding aan en vervallen vervolgens op de enig overgebleven positie, namelijk slachtoffergedrag.

Dit is te herkennen aan de woorden: Ja maar…………

 

Veel van deze managers voelen zich overal verantwoordelijk voor, zijn bang dat anderen het niet zo goed kunnen als hijzelf, hierdoor leeft de angst om het achteraf toch weer zelf te moeten doen doordat hij denkt of zelfs weet, dat zijn medewerkers onvoldoende kwaliteit in huis hebben.

 

Door taken verantwoord bij medewerkers onder te brengen en ze daarmee meer verantwoordelijkheid te geven, is de kans groot dat de motivatie groeit en het gevoel gewaardeerd te worden ook toeneemt.

 

Wat te doen?

Wanneer u het bovenstaande herkent, nodig ik u uit om op 3 verschillende niveaus naar uw managementfunctie te kijken en uzelf bewust te worden waar u concreet uw beschikbare tijd op investeert: 

Ø       Activiteiten           

Ø       Taken                        

Ø       Resultaatgebieden   

 

Als voorbeeld schets ik hier ter beeldvorming de situatie van een portier:

 

Activiteiten

Taken

Resultaatgebieden

Opbellen

Telefoon beantwoorden 

Veiligheid/toegang

Gasten te woord staan   

Registreren bezoekers 

Registratie

Opschrijven 

Pasjes controleren 

Informatie/service

Lezen       

Informatie geven

Visitekaartje

Opzoeken    

Slagboom bedienen

 

Telefoon aannemen     

Parkeerplaats controleren

 

Controleren        

Goederen aannemen

 

Doorverbinden

 

 

Opruimen

 

 

Apparatuur bedienen

 

 

Routes uitleggen

 

 

Koeriers ontvangen

 

 

Instrueren

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebieden zijn die zaken waar u in uw functie als manager op afgerekend wordt.
Dit is het gebied waar u verantwoordelijk voor bent en om hier efficiënt inhoud aan te geven is het van belang om zoveel mogelijk taken en activiteiten bij deskundige medewerkers onder te brengen.

 

Investeer daarom zoveel mogelijk aandacht in begeleiding en coaching van uw medewerkers om ze te helpen het niveau te bereiken waarop ze deze taken en activiteiten kunnen uitvoeren.

Alleen wanneer u uw resultaatgebieden kent, kunt u de juiste prioriteiten stellen.

Door vanuit uw resultaatgebieden uw prioriteiten te stellen en taken en activiteiten zoveel mogelijk te delegeren aan uw medewerkers, zult u op meerdere gebieden winst boeken:

* U bouwt strategisch aan de kwaliteit van uw medewerkers,

* U bouwt ook aan de motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers,

* U houdt meer tijd vrij voor uw eigenlijke taken.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen