Anders verkopen van buiten naar van binnenuit

PLAATJENAAM
Economische neergang.

Welke gevolgen kan een economische neergang hebben voor jouw commerciële performance, wanneer je niet de handvatten hebt om hier op een efficiënte en resultaatgerichte manier op te reageren?

In deze reeks volgen een aantal artikelen die je zullen helpen om op een stabiele manier te overleven.
De ene is kort, dit artikel is erg lang…..je bent dus voorbereid, maar ik garandeer je, de resultaten zullen er ook naar zijn!Deze artikelen nodigen je uit om van de betreden (denk)paden af te stappen en volledig anders naar zaken, en met name je eigen doen en laten, te leren kijken.

 

Keihard werken?

Jarenlang heb ik keihard elke minuut van de dag gewerkt. Van maandagochtend tot vrijdagavond heb ik me beziggehouden met telefonische acquisitie om afspraken te maken, de gesprekken te voeren in den lande om mijn diensten om te kunnen zetten in opdrachten en vervolgens goede, effectieve trainingen te verzorgen.

Alles wat daar tussenin zit, zoals voorbereiden, programma’s ontwikkelen, intakes voeren, administratie en trainingsmaterialen samenstellen, heb ik daarin nog niet eens meegenomen. Hard werken en veel uren maken. Wanneer ik vervolgens de financiële en zakelijke resultaten op een rijtje ging zetten, dan werd ik daar alles behalve gelukkig van.

 

Vergelijken

‘Hoe doen andere trainingsbureaus dat nu, want die draaien ogenschijnlijk wel optimaal’, waren dagelijks terugkerende gedachten, die me kwelden en me lieten twijfelen over mijn professionaliteit, daadkracht en kunnen. ‘Ik doe kennelijk iets niet goed. Ik doe het verkeerd’. Ik voelde me vermoeid en leeggezogen. Ik was nu al 10 jaar op deze manier aan het werk en kwam eigenlijk geen stap verder!

Het was hollen of stilstaan en geloof me, de periodes van stilstaan waren sterk in de meerderheid.

Als zelfstandig ondernemer wist ik dus geen continuïteit in mijn onderneming te krijgen en het meest tragische van alles was dat al mijn tomeloze inzet en al het harde werken, gecombineerd met een ijzeren discipline me, naast veel leerstof en prachtige ervaringen, louter en alleen maar zorgen, schulden en een negatief banksaldo had opgeleverd.

‘Ik doe het niet goed. Ik doe écht iets fout. Iets in mijn denken over verkoop en commercieel werken moet veranderen. Dit moet beter, efficiënter en eenvoudiger kunnen!’

 

Succes door hard werken
Ik ben zoals zo velen grootgebracht met de overtuiging dat aan succes, altijd hard werken vooraf gaat. In mijn geval ging dat echter niet op. Mijn harde werken en tomeloze inzet heeft zich lange tijd, vele jaren zelfs, geenszins vertaald in het succes, de vele opdrachten en de financiële ruimte waar ik altijd naar verlangt had.
 
Zoekt en gij zult vinden……… en uiteindelijk, het antwoord kwam als vanzelf op mijn pad. Ik leerde de alles veranderende levensles, dat het er in het geheel niet primair om gaat wat je allemaal doet en onderneemt ….., het gaat er primair om hoe je denkt en hoe je voelt! Daarin ligt de sleutel naar het succes waar ik al jaren naar op zoek was.

Energie en vibratie
Ik ontdekte dat ik de manier waarop ik dacht en voelde moest gaan veranderen, want dat alles, zowel mijn oude manier van werken als met name ook de nieuwe aanpak, heeft allemaal met energie te maken.

De werking van de energie die er van mij uitging en de energie buiten mij om. 

Vanaf het moment dat ik mijn interne energiestroom wist te veranderen, begonnen zaken als vanzelf te veranderen…….in mijn voordeel.

 

Zwaar proces

Ik schrijf het hier met het grootste gemak op, maar het is weldegelijk een moeilijk en zwaar traject geweest, want ik deed iets, wat ik nog niet kon, en er ook nog niet de zekerheid over had of het daadwerkelijk wel zou gaan werken.

Ik deed het zonder mentor, die me het vertrouwen kon inboezemen dat alles wat ik nu anders deed dan voorheen, écht zou werken!

Ik kwam net als velen van jullie voort vanuit de overtuiging dat succes primair voortkomt uit het doen, de actie die je onderneemt en dan met name ook nog de hoeveelheid actie. De ontdekking dat mijn acties eigenlijk van ondergeschikt belang zijn, dus helemaal niet zo belangrijk zijn, zette dus als het ware mijn wereld op zijn kop.

 

Moeten, altijd moeten
Toen ik de wereld van de verkoop inkwam, ben ik door de ervaren leraren die aan mij werden verbonden, geprogrammeerd als jager, een initiatiefnemer, want het was mijn taak om klanten te bellen en te benaderen.

Ik was degene die de afspraken moest maken, ik moest vervolgens de afspraakbevestiging opstellen en versturen, ik moest bij de klant op bezoek komen, ik , ik, ik, ik…………. 

Ik moest op zoek naar klanten en omzet, want er was geen klant op de hele wereld die op zoek was naar mij!!

 

Een verkoper wordt veelal ook alleen maar afgerekend en beoordeeld op het aantal afspraken, het aantal verkopen, de omzet en de gerealiseerde marge, want daar is hij tenslotte voor binnengehaald. Wat je er allemaal voor moet doen om de verkoop te realiseren, is vaak van geen of ondergeschikt belang.

Als verkopende partij moet jij het doen, en doe je het niet, dan gebeurt er ook niets! Geen klanten, geen omzet, geen winst, geen brood op de plank, geen plezier……etc.

 

Cultuur

De drang en noodzaak om te verkopen creëert vervolgens een cultuur, waarbij het product of de dienst, datgene wat je trots wilt aanbieden, steeds minder belangrijk wordt, de klant steeds minder belangrijk wordt en er uiteindelijk nog maar één belangrijk ding overblijft, en dat is de verkoop, …..verkopen, koste wat het kost.

 

Ik was hierin absoluut niet gelukkig, want het bracht me steeds verder af van datgene wat ik eigenlijk écht leuk en bevredigend vond, namelijk mensen trainen en coachen, ze te helpen om datgene wat ze vandaag al goed doen, morgen nog beter te kunnen doen. Ik was dus eigenlijk niet meer met mijn vak bezig, ik was gefocust op overleven…en dat lukte telkens maar net!

 

Magneet
Ik was vastbesloten om een manier te vinden om het anders te doen. Niet meer een slachtoffer te worden van deze dodelijke competitieve maatschappij, nee, anders, veranderen, van de betreden paden afstappen. Vanaf dat moment ben ik in plaats van een jager een magneet geworden.

Een magneet die mensen en opdrachten naar me toetrekt. Ik realiseerde me dat wanneer ik de universele natuurwetten voor mij wilde laten werken, dat het dan van het grootste belang was, dat ik dingen moest gaan veranderen. Er moest niets veranderen, IK moest veranderen. De veranderingen die ik moest gaan bewerkstelligen hadden op de één of andere manier te maken met de energie die ik uitstraalde op de markt.

Programmering
Wanneer je bent getraind en geprogrammeerd om een jagend roofdier te zijn, dan heb je onontkoombaar dagelijks te maken met een constant gevoel van druk. Je staat onder druk, want je moet, moet, moet , moet. En of je dat nu fijn vindt of niet, leuk vindt of niet of het wilt of niet, dit veroorzaakt met een garantie van 100% gevoelens van onzekerheid en angst, want je focus is gericht op alles wat je liever niet wilt, gekoppeld aan de noodzaak van het moeten scoren.

 

Nieuwe aanpak

In mijn nieuwe aanpak ben ik totaal anders gaan denken. Ik ben me gaan focussen op het bouwen van fantastische relaties met prospects en klanten. Ik zag mezelf voor me met plezierige mensen aan tafel en dat gaf me een waanzinnig goed gevoel. Met alle mensen met wie ik in mijn voorstelling sprak, had ik een klik, wij pasten bij elkaar. En ik hield me vast aan de gedachte dat wanneer ik een klik had met een klant, dan komen we tot zaken. Ik zag mezelf ook in de situatie dat de prospect klant werd en me de hand ging schudden.

Vanaf dat moment is dat gevoel van druk van me afgevallen en is ook nooit meer terug gekomen.

Ik kreeg steeds meer vertrouwen in wat ik deed en kon en begon me steeds beter te voelen. Ik ging steeds meer ontspannen de gesprekken met potentiële opdrachtgevers in en het viel me op dat de gesprekken makkelijker verliepen en de sfeer en de energie in de kamers veel aangenamer waren tijdens de verkoopgesprekken. De tot op die periode veelvuldige defensieve houding bij gesprekspartners behoorde tot het verleden.

 

Als eerste gebeurden er sindsdien drie bijzondere veranderingen:
1)  Het aantal afspraken en verkoopgesprekken steeg enorm,
2)  Ik ontving steeds meer telefoontjes van prospects die graag een afspraak met mij wilden maken,
3)  Ik trok ineens klanten naar me toe die naadloos aansloten op mijn persoonlijkheid en kunnen.

Het was alsof mijn nieuwe energie mensen bij mij bracht, zonder dat ik daar nog dagen aan acquisitiearbeid op hoefde te investeren. Het leek helemaal vanzelf te gaan! En de mensen en bedrijven die zich bij mij aanmeldden, pasten ook veel beter bij mijn diensten en mijn filosofie. Geen opdrachten meer die ik niet leuk vond, maar omwille van de noodzakelijke omzet wel moest aannemen. Ook geen klanten meer die steeds andere dingen wilden dan wat ik ze zo graag wilde en kon bieden. Kortom, vanaf dat moment begonnen mogelijkheden en kansen zich ogenschijnlijk als vanzelf aan te dienen.

Dat wat ik deed, de inhoud van mijn acties waren eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven, maar de resultaten veranderden in een gigantische snelheid.

Zou het kunnen,  dat het enige wat ik heb moeten veranderen , mijn denken en gevoelens voortkomend uit  mijn overtuigingensysteem, dus mijn persoonlijke programmering zijn?

Mijn antwoord op deze vraag, een paar jaar na de verandering, is een volmondig, stellig en eenduidig JA!!

Wanneer jij als verkoper of ondernemer die zijn producten en diensten op de markt wil brengen, herkenning vindt in het bovenstaande, weet dan dat jij deze verandering ook kunt toepassen en de gewenste verandering in resultaten kunt doormaken, want het berust allemaal op een universeel principe.

Van buiten naar binnen
Wat je namelijk eigenlijk verandert, is dat je van buitenaf, naar van binnenuit gaat werken. Van drukken naar aantrekken. Om succesvol de verandering door te maken, is het van belang om je denken, je voelen, en daarmee automatisch je interne energie en de daaruit voortkomende vibraties te veranderen.  

En dat is niet bijzonder, want ieder mens vibreert energie, die wordt veroorzaakt door je denken en het daar aan gekoppelde gevoel. Je denken wordt in dat proces weer veroorzaakt door je persoonlijke overtuigingensysteem in je onderbewustzijn.

Dat geeft in feite het proces weer wat zich vertaalt in wat we aantrekken en/of van ons af duwen, afstoten. We doen dat door wat we denken en voelen, in plaats van dat wat we DOEN.

 

Ik kan je zeggen dat dit een onvoorstelbare verandering betekend heeft in het denken voor mij. Hoe meer je in staat bent de negatieve energie en vibraties in jezelf op te heffen, hoe meer er verandert in je leven en de successen die je behaalt, in werkelijk positieve zin.

 

Je veroorzaakt alles zelf
Het is van belang je vanaf nu te realiseren en het ook te accepteren, dat je alles wat je meemaakt, beleeft, ontvangt en bereikt in je leven, zélf aantrekt, zowel het goede en gewenste, maar zeker ook het negatieve en het ongewenste!!

Ik heb dus, om toch maar bij mezelf te blijven, alles wat ik hierboven heb beschreven, alles wat ik niet wilde, wenste en verlangde, allemaal zelf aangetrokken. Niets buiten mij om heeft dat gedaan, geen economie, geen concurrent, geen klant, ik heb het allemaal zelf naar me toe getrokken.

Zo werkt het bij mij,
zo werkt het ook bij jou
zo werkt het voor alle 6,2 miljard mensen op deze aardbol.

 

Wanneer er zaken zijn in je leven die je niet bevallen, accepteer daarom allereerst, dat ze je leven in zijn gekomen door je eigen denken en je eigen gevoel. Jij hebt ze naar binnen gebracht, niemand en niets anders! Realiseer je ook dat je dat niet bewust hebt gedaan, dus bestraf jezelf niet op je verleden, maar wees dankbaar voor deze ontdekking. Tot op heden wist je namelijk niet beter. Je gedachtes en denkpatronen die aan de basis staan van je gevoel, liggen namelijk vastgelegd in je onderbewustzijn, dus daar is alles begonnen.

De sleutel tot je gewenste succes ligt dus in het bewust leren veranderen van je focus, waardoor je gevoel verandert, waardoor vervolgens je energie verandert en waardoor de vibraties veranderen die je uitzendt.

Pas wanneer je bewuste verlangen wordt verbonden met je onderbewuste gevoelens en overtuigingen, gaan er werkelijk wonderen gebeuren…..niet eerder dan dat.

 

Richt jezelf daarom vanaf nu op je verlangens, je concrete gewenste resultaten en begin dan je proces van de aanpassing van je onderbewustzijn. Zodra je deze verandering volledig en oprecht inzet, gaan als vanzelf je resultaten veranderen en trek je als een magneet naar je toe wat je graag wilt…… ook klanten en opdrachten en omzet.

 

Onthoud daarom:

Het gaat er niet om wat je doet en onderneemt………

Het gaat erom wat je denkt en voelt.

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen