Als een radio

PLAATJENAAM

Klanten aantrekken
Hoe vaak hoor jij jezelf zeggen of denken: “Ik ben op zoek naar meer klanten?”
Zou je dit eigenlijk niet liever andersom willen, ik bedoel hier te zeggen dat je niet op zoek moet willen zijn naar klanten, maar dat klanten juist op zoek zijn naar jou!

Daarom, omdat het zoeken naar klanten en het acquireren op klanten veel tijd en energie vergt, wil ik je graag ideeën aan de hand doen om klanten op zoek te laten zijn naar jou. Het is veel moeilijker om te zoeken naar je potentiële klanten en ze te kunnen vinden, dan andersom en door hén gevonden te worden.

Om je uit te leggen HOE dit werkt en HOE je dit voor jezelf kunt omdraaien, moet je even door een stukje droge materie heen….ik zal het kort houden: 

 

Elke goochelaar zal je vertellen, dat wanneer je een konijn uit een hoed wilt toveren, dat het absoluut noodzakelijk is om iets te weten over de techniek en de mechaniek, zoals waar het konijn zit en hoe de hoed werkt.
Zo werkt het ook met leven en werken.
Het is nodig, een bepaalde basiskennis te bezitten om een leven te kunnen leiden zoals jij dat wilt en wat zich kenmerkt als succesvol, plezierig, moeiteloos en gelukkig.

 

De essentie

Als je de kenmerken van de werkelijkheid waarin jij en ik leven leert kennen en ook weet, dat diezelfde werkelijkheid ook jou als mens kenmerkt, dán pas zul je beseffen dat je zelf alles wat succes betreft, naar je toe kunt halen, omdat alles hier op aarde, dus ook jouw lichaam met alles er op en er aan, dezelfde oorsprong heeft. De hele stoffelijke schepping, dus alles wat je kunt zien, kunt aanraken en betasten, kunt ruiken, kunt horen en kunt proeven, is opgebouwd en samengesteld uit exact hetzelfde materiaal en heeft dus ook dezelfde oorsprong, namelijk atomen.

Gaan we deze atomen nu verder ontrafelen onder de microscoop, dan zien we dat atomen uiteindelijk weer zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes, die op hun beurt weer fluctuaties in energie, vibratie en informatie zijn.
Deze energie en informatie, vormen dus de immateriële bouwstenen van waaruit alles is opgebouwd, zelfs jouw en mijn lichaam.

Ok, dit moest even, deze droge stof is namelijk allesbepalend.

 

Energie

Het basisingrediënt van je lichaam is dus ENERGIE…..hou dit vast, want dit is de essentie van alles!
Eén van de meest kenmerkende aspecten van energie in z’n algemeenheid is, is dat het altijd in beweging is. Het staat NOOIT stil.
Het trilt, het vibreert, continu, 7 dagen x 24 uur.
Elke bries, elk geluid, elke beweging en elke energiestroom heeft zo zijn eigen specifieke trilling en stopt nooit met vibreren.

 

Wetend nu, dat ook jij en ik als mens in basis alleen maar bestaan uit energie,  betekent dit ook dat óók jij en ik altijd en overal vibreren.
Hoe sloom, passief, ontspannen, druk of opgewonden jij je ook voelt, je vibreert altijd! 

De energie die in je zit veroorzaakt nu een specifieke trilling die je uitzendt. Dit is te vergelijken met de frequentie van een radiozender.

Elke seconde van je hele leven zend je energiegolven en deze energie zend ook jij en ik uit volgens exact hetzelfde principe als die radiozender.

Frequenties

Nu heeft elke vibratie z’n eigen frequentie.

Het trillingsniveau, dus de vibratie, wordt veroorzaakt door je gedachten, je gevoelens en je woorden en elk heeft z’n eigen specifieke trilling en frequentie.

In feite, elke gedachte die je denkt en elk woord wat je uitspreek heeft zo zijn eigen specifieke vibratie die zich weer verbindt aan soortgelijke vibraties en frequenties.

Wanneer ik je nu vertel dat de gemiddelde mens…..schrik niet…., zo’n dertigduizend gedachtes per etmaal heeft, dan weet je dat je heel wat aftrilt in een dag en met dit inzicht kun jij nu je persoonlijke voordeel doen, want alles wat je uitzend komt in exact dezelfde vorm weer naar je terug….in manifeste vorm!

 

Het is je vast wel eens opgevallen dat wanneer je enthousiast, opgetogen en gelukkig bent, jij je tevens licht voelt en alles je zo eenvoudig af gaat.
Voel jij je daarentegen somber, teleurgesteld of ongelukkig, dan is het je vast ook opgevallen hoe zwaar jij je dan kunt voelen en hoe zwaar het leven je dan valt.

Op zich is dat fenomeen, hoe dat veroorzaakt wordt, eenvoudig te verklaren, want de vibratie die hoort bij verdriet, ongelukkig zijn, angstig zijn of zorgen maken, heeft een veel compactere, dichtere, lagere en tragere trilling dan de vibratie die hoort bij opgetogen gevoelens van geluk, liefde en blijheid.

 

Gevoelens en emoties

Dat brengt me daarom bij het thema gevoel en emoties.
Wanneer we het hebben over emoties, dan is het goed om te weten dat er in feite maar twee soorten emoties bestaan, namelijk:

 

Liefde     en     Angst

 

Alle andere emoties die we kennen zijn eigenlijk allemaal afgeleiden van deze twee.

Om dit nu wat begrijpelijker en transparanter te maken, vraag ik je om een schaal van 1 tot en met 10 voor je te zien met liefde aan de ene kant (10) en angst aan de andere kant (1). Laten we dit gemakshalve maar even ‘de vibratieschaal’ noemen.

 

Wanneer we nu eens uitgaan van het verloop van een redelijk normaal en gemiddelde dag, dan kun je eigenlijk wel stellen dat je door de veelheid aan verschillende gedachten en emoties, met elk zijn eigen specifieke trilling, die je ‘overkomen’ op een dag, van de ene kant van de schaal naar de andere kant wordt geslingerd.

Ter geruststelling, dit is een redelijk normale weergave van een dag van de gemiddelde mens. De meeste mensen leven dus op die manier op de vibratieschaal van hoog naar laag. Het overkomt dus de meesten van ons, dus ook jou!

 

Nu spreekt het voor zich, dat wanneer je vibratie steeds voortkomt uit angst en je dus veel vibraties uitzendt met een aan angst gekoppelde lage trilling, deze zich verbinden aan soortgelijke frequenties, waardoor je ervaringen en situaties naar je toe trekt die je niet gelukkig en zeker ook niet gezond maken, want ken jij de volgende uitspraken:

*  Dat waar je bang voor bent trek je aan

*  Dat waar jij je zorgen om maakt komt naar je toe

*  Dat waar jij je aandacht op richt wordt steeds groter

 

Er zijn met dit inzicht al vele verkopers en organisaties succesvol geworden en ik vind het leuk om de manier waarop ze het doen, ook met jou te delen.
De allereerste en meest noodzakelijke stap is om dagelijks twee keer 10 minuten te gaan visualiseren en te leren weten en vertrouwen, dat klanten op zoek zijn naar jou!

Zodra jij leert te weten en vertrouwen te hebben dat klanten op zoek zijn naar jou, dan zullen ze je telefoonnummer en je website gegarandeerd vinden.

Ik adviseer je ook elke keer wanneer je alleen in je auto zit, om 1000 x hardop de uitspraak te doen: Klanten komen vanzelf en zonder moeite naar me toe en ik ben daar blij mee. Je zendt hiermee een positief sterke vibratie uit die met garantie zijn werking gaat hebben.

 

Om hiernaast nog andere gerichte acties uit te zetten, is vraag die jij jezelf moet stellen vandaag:
*   Hoe kan ik deze klanten helpen om mij nog sneller te vinden?

 

Hier is nog een belangrijke suggestie:

Bel één van je meest perfecte en trouwe klanten op en vraag hem/haar hoe ze jou zouden willen vinden wanneer ze nog steeds op zoek naar jou zouden zijn.

Hou me op de hoogte

 

Hans Oelen

Palaver-trainingen